RIOD-onderzoek Srebrenica tijdrovend

DEN HAAG, 7 SEPT. Het onderzoek dat het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie gaat verrichten naar de gang van zaken rond de val van de enclave Srebrenica zal geruime tijd in beslag nemen. Directeur Blom van het RIOD heeft gisteren tegenover het ANP verklaard in december te komen met een een nader voorstel over de vraagstelling, de beperkingen en de periode die nodig is voor het onderzoek.

Het kabinet heeft gisteren definitief besloten de onderzoeksopdracht aan het RIOD te verstrekken. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers Voorhoeve (Defensie) en Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) dat het RIOD wordt gevraagd het relevante feitenmateriaal te inventariseren en te ordenen. “Het is de bedoeling op basis vanuit historisch wetenschappelijk perspectief inzicht te verkrijgen in de gebeurtenissen en oorzaken, die hebben geleid tot de val van Srebrenica en tot de dramatische ontwikkelingen die daarop zijn gevolgd”, aldus de brief. Aanvullend eigen onderzoek door het RIOD behoort ook tot de mogelijkheden, zei premier Kok op zijn persconferentie na de ministerraad.

RIOD-directeur Blom houdt er ernstig rekening mee dat het onderzoek niet allesomvattend kan worden. “We hebben sterke aanwijzingen dat het heel moeilijk, zo niet onmogelijk is om onderzoek in ex-Joegoslavië te doen. Maar ik ben er niet bang voor dat we niet in staat zijn om in globale zin de internationale context te schetsen”, zo verklaarde hij.

Het RIOD gaat in eerste instantie een onderzoeksgroep bestaande uit drie historici formeren. Dit driemanschap kan zich laten bijstaan door deskundigen op het gebied van ex-Joegoslavië, internationale relaties, volkeren- of humanitair recht.

Kok zei gisteren dat de regering pas na het verschijnen van het verslag van het RIOD zal beslissen of zij daar een standpunt over zal innemen en of de bevindingen aanleiding geven tot een vervolgonderzoek. De Tweede Kamer heeft voor het zomerreces aangedrongen op een onderzoek naar de gebeurtenissen in Srebrenica zoals die zich vorig jaar juli hebben voorgedaan. De VN heeft geweigerd hieraan mee te werken. Hierop besloot het kabinet het RIOD in te schakelen.