Privacy en medicatie

In de bijlage W&O van 31 augustus valt te lezen dat van 300.000 Nederlanders is geregistreerd welke geneesmiddelen ze sinds 1986 op recept voorgeschreven kregen en of ze, en zo ja waarom ze, in deze periode in een ziekenhuis opgenomen zijn geweest. Vooraf is aan deze 300.000 Nederlanders geen toestemming gevraagd om deze uiterst privacy-gevoelige gegevens te mogen registreren. De bestanden zouden anoniem zijn.

Dr. R. Herings, die nauw betrokken is bij het project, promoveerde op een rekenprogramma waarmee hij met grote zekerheid kan vaststellen of anonieme records uit twee of meer verschillende bestanden gegevens over een dezelfde persoon bevatten. Dat programma wordt gebruikt om de bestanden van apothekers en van ziekenhuizen te koppelen. “Een beetje deskundige kan tegenwoordig geanonimiseerde bestanden aan persoonsregistraties koppelen, waardoor meer van personen bekend wordt dan de bedoeling was”, aldus Herings. En even verderop: “De privacywetgeving is bedoeld om je postorderbedrijven van het lijf te kunnen houden.”

Niet bekend

    • Dick Berts