Postbode

Simone van der Burg schrijft (27 augustus) dat persfotograaf Ben van Meerendonk in 1957 de eerste vrouwelijke postbodes fotografeerde.

Al sinds voorjaar 1943 behoorden vrouwelijke postbodes tot het straatbeeld van onze steden. Vooral mannelijke postbodes waren de dupe van gedwongen arbeid in Duitsland. In Rotterdam meldden zich vijfhonderd vrouwen en meisjes voor bestellerswerk, in Den Haag leverde een enkele advertentie in de plaatselijke bladen achthonderd sollicitaties op. Niet altijd werden zij vriendelijk bejegend, in de illegale pers verscheen een oproep aan 'de meisjes van Nederland' om zich afzijdig te houden van arbeid die de vijand steunt.

De mening van het behoudende deel der natie is door een (anoniem gebleven) dichter weergegeven in 'Brievenbestelster' (Geuzenliedboek 1940-1945, blz. 243):

Om vijf uur 's morgens naar het Postkantoor

de P.T.T.-pet op haar rechteroor.

Een leven voor het moederschap geboren

gaat aan de cape en brieventasch teloor.

    • H.E.R. Sandberg