Overleg-economie

In NRC HANDELSBLAD van 4 september zegt de heer Stekelenburg dat het hem steekt dat hij niet is uitgenodigd voor het debat ('van overlegeconomie naar groeieconomie') dat de VVD afgelopen maandag organiseerde en werkgeversvoorman Blankert wèl. “Het is toch belachelijk dat één van de voornaamste actoren waar de VVD kritiek op heeft niet aan het debat mag deelnemen.”

De VVD betreurt het dat de heer Stekelenburg niet aanwezig was bij het debat waarvoor aan hem wel degelijk een uitnodiging is verstuurd, evenals aan de voorzitters van de andere vakcentrales. Alle genodigden hebben aan het debat kunnen deelnemen, en zeker ook de voorzitter van de FNV.

    • Mr.Drs. F. Bolkestein
    • Voorzitter Vvd-Fractie Tweede Kamer