Onderwijsmythen

Het weliswaar bijtende maar in zijn strekking niet onlogische hoofdartikel naar aanleiding van het negatief advies van de Onderwijsraad inzake de samenwerkingsschool ('Onderwijsmythen', 24 augustus) creëert een nieuwe mythe waar gesteld wordt dat 'de grondwettelijke vrijheid gaat over leraren en leerlingen en niet over bestuurders die moeilijk van hun gecoöpteerde zetels kunnen klimmen...'.

De belangrijkste partij wordt hier over het hoofd gezien: namelijk de ouders. Het zijn de ouders die kiezen voor 'bijzonderheid', hoe moeilijk het ook is hieraan in een samenleving in beweging inhoud te geven. Aan de grondwettelijk verankerde onderwijsvrijheid van de ouders ontleent het uit de openbare middelen bekostigde bijzonder onderwijs zijn bestaansrecht.

    • K. Schutgens