Luchtweginfectie leidt mogelijk tot hartziekte

Finse onderzoekers opperen in The Lancet van 31 augustus dat de verbeterde behandeling van bronchitis en ontstekingen in het algemeen, en het voorkómen daarvan, hebben bijgedragen aan de verminderde sterfte aan hartziekte die zich de afgelopen twintig jaar in dat land heeft voorgedaan.

De Finnen, medewerkers van het Finse Nationaal Instituut voor Volksgezondheid in Helsinki, hebben voor het onderzoek gebruik gemaakt van het feit dat iedere Fin een uniek identificatienummer heeft.

De aanzet van dit onderzoek dateert uit de jaren 1972 tot 1977. Toen kregen ruim 23.000 mannen en vrouwen in het oosten van Finland het verzoek een vragenlijst over hun gezondheidstoestand en leefgewoonten in te vullen. Bijna 90% van de mensen beantwoordde de vragenlijst en hun gezondheidstoestand werd in de jaren daarna aan de hand van de gezondheidsregisters gevolgd.

In die tijd kwamen er onder deze mensen 1419 eerste hartaanvallen voor en uiteindelijk stierven er 614 mensen aan een hartinfarct. Het bleek dat de kans op een hartaanval bij personen met een chronische luchtweginfectie duidelijk verhoogd was, zelfs als er rekening gehouden werd met andere risicofactoren, zoals roken, een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed en een te hoge bloeddruk.

Sinds het begin van deze eeuw zijn er meerdere ziektegeschiedenissen van individuele patiënten en niet-gecontroleerde onderzoeken gepubliceerd waarin infecties in verband werden gebracht met hartziekte. Van recenter datum zijn epidemiologische associaties tussen infecties en hartziekte. Daarbij ging de meeste aandacht uit naar een mogelijk verbanden met tandinfecties en luchtweginfecties. Het is verder zo dat hartinfarcten vaak worden voorafgegaan door griepachtige luchtweginfecties. Recent werd zelfs geopperd dat Chlamydia pneumoniae, een veel voorkomende oorzaak van acute en chronische luchtweginfecties, aan de basis zou liggen van de atherosclerose in de kransslagaders die uiteindelijk resulteert in een hartinfarct.

Er zijn dus nogal wat redenen om de rol van luchtweginfecties bij hartaandoeningen aandachtig te volgen. In dit Finse onderzoek komt men uiteindelijk tot de conclusie dat de bijdrage van chronische bronchitis aan hartziekte, rekeninghoudend met de al genoemde andere risicofactoren, zoals roken en dergelijke, ongeveer 11% is bij mannen en 7% bij vrouwen. Het effect lijkt niet zo erg groot, maar daarbij moet worden bedacht dat hartziekte een zeer veel voorkomende doodsoorzaak is en dat een bijdrage van 10% wel degelijk tot een aanzienlijke oversterfte aanleiding zal geven.

    • Bart Meijer van Putten