Lebed achter Tsjernomyrdin

MOSKOU, 7 SEPT. De veiligheidsadviseur van de Russische president Jeltsin, Alexander Lebed, heeft gisteren opgeroepen de macht in handen van premier Tsjernomyrdin te leggen als de president een hartoperatie ondergaat. Lebed volgde daarmee de Russische grondwet, die bepaalt dat bij afwezigheid of ziekte van de president de macht tijdelijk overgaat naar de premier.