Kort geding tegen school die 10-jarigen verwijderde

GRONINGEN, 7 SEPT. Ouders van twee 10-jarige leerlingen van de openbare basisschool Meester Neuteboom in Stadskanaal hebben gisteren in een kort geding in Groningen geëist dat hun zonen weer tot de school worden toegelaten.

De leerplichtige jongens zijn verwijderd nadat deze zomer in de wijk Ter Maars in Stadskanaal grote onrust onder ouders was ontstaan over mogelijk seksueel misbruik. Eind juli kwam aan het licht dat vijf à zes kinderen in de wijk leeftijdsgenoten hadden gedwongen tot onzedelijke handelingen en diefstal. Politie en justitie spraken aanvankelijk van een ernstige situatie, maar volgens justitie bleek uiteindelijk niets meer dan dat er sprake was geweest van “doktertje spelen”. Justitie zei bovendien niet tot vervolging over te kunnen gaan omdat het kinderen van onder de twaalf jaar betrof.

De gemeente Stadskanaal, het bevoegd gezag van de school, zegt de kinderen van school te hebben verwijderd wegens “gedragsproblemen in de klas”. “De jongens zijn niet te hanteren. Als ze terugkeren ontstaat een onhoudbare situatie op school”, zei schooldirecteur H. Oosterwijk. Hij heeft de vijf andere openbare basisscholen in Stadskanaal verzocht de kinderen op te nemen, maar deze hebben alle geweigerd. Tijdens het kort geding liet Oosterwijk doorschemeren aan te sturen op doorverwijzing naar het speciaal onderwijs.

Volgens de ouders zijn hun kinderen niet om problemen in de klas definitief van school gestuurd, maar zijn zij het slachtoffer geworden van de hysterie die in de wijk is ontstaan rond de vermeende onzedelijke handelingen. “De jongen die echt iets gedaan heeft zit nog gewoon op school”, zei de moeder van een van beide jongens. “Het zijn kwajongens, maar ze hebben zich niet schuldig gemaakt aan seksuele spelletjes”, aldus de vader. Volgens directeur Oosterwijk is er geen verband met het mogelijk seksueel misbruik en de verwijdering, maar hij verklaarde wel dat andere ouders hun kinderen van school zouden halen als de twee jongens weer tot de Meester Neuteboomschool worden toegelaten. Na de zitting wilde hij de verwijdering niet toelichten omwille van “de privacy”.

Volgens advocaat V. Smink is er in de zomer in Ter Maars niet veel bijzonders gebeurd. “Het zag er even ernstig uit. Dat heeft als een magneet op de wijk gewerkt.” De onrust in Ter Maars was groot. Er werd gesproken van “Oude Pekela-achtige toestanden”. Kinderen mochten niet buiten spelen en ouders zeiden niet naar hulpverleners te durven stappen uit angst voor repressailles. Het gemeentebestuur van Stadskanaal kondigde twee weken geleden samen met justitie, politie en de jeugdhulpverlening aan de wijk extra aandacht te geven.

De ouders eisten van de bestuursrechter in Groningen dat hun leerplichtige kinderen maandag weer tot de school worden toegelaten, omdat ze nu al twee weken van onderwijs verstoken zijn gebleven. “Iedere week die ze langer thuis blijven stigmatiseert ze als kinderen die seksuele spelletjes hebben gespeeld”, aldus advocaat Smink.

De ouders van de twee jongens voelen zich gesterkt door een uitspraak van de kinderrechter afgelopen woensdag. De Raad van de Kinderbescherming had om uithuisplaatsing van de twee verzocht wegens de seksspelletjes. De kinderrechter wees dit af, omdat de Raad onvoldoende had aangetoond dat de twee jongens hierbij betrokken zijn geweest. “Wij krijgen nu steeds meer steun uit de wijk. En klasgenoten wilden al een spandoek maken voor hun terugkomst”, aldus de moeder van een van beiden. Een van de kinderen staat nog wel onder toezicht van de kinderbescherming.

Bestuursrechter T. Duursma probeerde in het conflict te bemiddelen. Volgens hem heeft de school een fout gemaakt bij de verwijdering, omdat een termijn van acht weken, waarin moet worden gezocht naar oplossingen, niet in acht is genomen. Duursma voorzag echter grote problemen voor de school als hij onmiddellijke toelating zou vorderen. Hij stelde zijn beslissing daarom een week uit en droeg schoolleiding en ouders op in die tijd samen naar een oplossing te zoeken. Dat stemde de ouders niet tevreden. “Weer een week niet naar school”, reageerde een vader na afloop.

Het verwijderen en schorsen van kinderen van basisscholen komt weinig voor. Volgens advocaat Smink is er nauwelijks jurisprudentie op dit terrein.