Koninklijke Harmonie

Naar aanleiding van het artikel van Max Paumen in deze krant op 29 juli 1996 over de Koninklijke Harmonie St. Cecilia van Mheer en de ingezonden brief van de heren De Munck en Jacobs op 29 augustus is de vraag naar het ontstaan van oude harmoniegezelschappen ter sprake gebracht.

Recente literatuur betreffende de oprichting van de oudste amateur-muziekgezelschappen over dit onderwerp is duidelijk. De Koninklijke Harmonie van Horst is - voor zover nu bekend - de oudste van Limburg en mogelijk ook van Nederland. De harmonie van Horst heeft schriftelijke bewijzen dat ze in 1811 is ontstaan en in 1817 officieel werd opgericht. Het jaar 1817 heeft de Harmonie van Horst in haar hele bestaan als jaar van oprichting gehouden.

Ondergetekende heeft over dit muziekgezelschap in 1977 een artikel gepubliceerd in De Maasgouw, tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde. In hetzelfde tijdschrift heeft G. Venner in 1975 aangetoond dat de Koninklijke Harmonie van Roermond in 1819 werd opgericht. Ook de musicoloog dr. Hans van Dijk is in zijn boek Panorama van drie eeuwen muziek in Limburg (verschenen als deel 50 van de reeks Maaslandse Monografieën, Leeuwarden/Maastricht, 1991) op bladzij 45 volstrekt duidelijk: ''De oudste Limburgse harmonie-orkesten dateren uit de eerste jaren van de vorige eeuw. Tot deze behoren de Harmonie van Horst (1811) en de Koninklijke Harmonie van Roermond (1819).''

Veel oude harmonieën (Thorn, Roermond en ook Mheer) zijn niet meer in het bezit van documenten waaruit bijzonderheden omtrent de oprichting blijken. Met andere woorden: de historicus heeft geen geschreven bronnen tot zijn beschikking! Horst bezit die wel. Een van de oprichters van de Harmonie van Horst was H.G. Driessen. Hij heeft in Horst een muziekschool opgericht (voor scholing van jong muzikaal talent) en als secretaris van de harmonie het ontstaan (in 1811) en de oprichting (in 1817) schriftelijk vastgelegd. Deze belangrijke archiefstukken worden bewaard in het gemeentearchief van Horst. De Koninklijke Harmonie van Horst bestaat volgend jaar officieel 180 jaar!

    • G.F. Verheijen