Kindermoord

A. de Swaan wil de kindermoord in België niet bagatelliseren (Z 24 augustus), maar hij wordt pas echt boos als het gaat om door regeringen uitgevoerd geweld. Toch gaat het om precies hetzelfde soort geweld. Als vrouw ben ik geneigd om in woede uit te barsten tegen 'de mannen'.

Dat is natuurlijk niet eerlijk, maar als er sprake is van ongevoeligheid, wreedheid en barbarij dan zijn het wel altijd mannen. Primitieve mannen zijn gewoon heel erg dom. Ze snappen niets van de vrouwelijke ziel. Dus grijpen ze haar, onderwerpen haar voor hun egoïstische genoegens en soms doden ze haar. Wat te doen met deze primitieven? Laatst riep iemand iets over een beschavingsplan voor mannen. Het lijkt mij gewenst. De gevangenissen raken vol met het primitieve soort zonder hart en geweten. Ze schijnen ook steeds jonger te worden. Goede mannen, waarom houden jullie je eigen soort niet beter in toom?

    • Lottie van Zwol