Kamer eens met steun aan regio-tv

DEN HAAG, 7 SEPT. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt de plannen van staatssecretaris Nuis (Media) voor de financiering van regionale publieke omroep op de landelijke televisie. Nuis is, tot een maximum van veertig miljoen gulden per jaar, bereid aan de verhoging met tien gulden van de jaarlijkse provinciale omroepbijdrage ten bate van regionale televisie-programmering een even grote bijdrage van de rijksoverheid toe te voegen.

De regionale televisie-uitzendingen zullen vanaf volgend jaar in de meeste provincies via de ether zijn te ontvangen. Nuis stelde in zijn financieringsplan voor de regionale televisie eerst de eis dat alle provinciale omroepen tegelijkertijd zouden gaan deelnemen. Nadat de provincies Noord- en Zuid-Holland afhaakten, heeft Nuis nu de mogelijkheid geschapen voor de provincies om zelf te besluiten of en wanneer ze met de uitzendingen beginnen.

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer hekelen de plannen van het NOS-bestuur, dat woensdag in een brief aan de staatssecretaris voorstelde de extra provinciale heffing van tien gulden per jaar toe te voegen aan de landelijke omroepbijdrage. De NOS zou daarmee zelf landelijk dekkende regionale televisie kunnen gaan verzorgen. Het Kamerlid Middel (PvdA) noemde het NOS-voorstel “randstedelijk arrogant, dom en hebzuchtig”.

Ook Nuis ziet niets in het voorstel van het bestuur van de NOS. Aanvankelijk was het de bedoeling de regionale uitzendingen via zogenoemde 'vensterprogrammering' in de uren waarin niet wordt uitgezonden op Nederland 2 te laten verlopen. Naar aanleiding van uitlatingen van de voorzitter van de Tros, K. van Doodewaerd, die weinig voelt voor regionale programmering, overweegt Nuis nu zich te richten op Nederland 1. Daar zien de landelijke omroepen meer in dan in samenwerking met de regio's.