Flevoland groeit snel dankzij miljoeneninjectie

LELYSTAD, 7 SEPT. Nederlands twaalfde provincie, Flevoland, ontpopt zich als het dynamische, groene hart van Nederland. Die lovende woorden had staatssecretaris A. van Dok-van Weele gisteren over voor de jongste provincie, die dit jaar zijn tienjarig bestaan viert. Samen met Europees commissaris voor het regionaal beleid M. Wulf-Mathies bracht Van Dok een tweedaags bezoek aan het 'nieuwe land'.

Wulf was uitgenodigd door de provincie die haar wilde laten zien hoe de 310 miljoen gulden Europese subsidie, die Flevoland tot en met 1999 krijgt, besteed wordt. Met het geld moeten nieuwe arbeidsplaatsen geschapen worden, want de werkloosheid ligt in Flevoland boven het landelijk gemiddelde. De bijdrage van de EG was een “cadeautje waar niemand op had gerekend”, aldus J. Berghs, manager van het Europese ontwikkelingsprogramma. Flevoland is immers geen arm gebied, erkent hij. “Maar we zijn wel een plattelandsregio die in een achterstandspositie verkeert. Trouwens, Twente of Limburg krijgen omgerekend even veel.”

Ook Wulf gaf toe dat Flevoland niet te boek staat als 'typisch zwak', maar de hoge werkloosheid rechtvaardigt naar haar oordeel de miljoeneninjectie. Ze hoopte dat de subsidie vooral de nodige werkgelegenheid zou opleveren in kleine en middelgrote ondernemingen. Een gisteren nieuw opgericht Capital Fund moet startende en doorgroeiende bedrijven risicodragend kapitaal verschaffen in de vorm van achtergestelde leningen. Honderden projecten zijn inmiddels opgezet. In totaal worden met het EG-geld 15.000 arbeidsplaatsen gecreëerd. Ook de voltooiing van de A27, die vanaf Eemnes over de Stichtse Brug door het zuidelijk deel van Flevoland naar Almere loopt, wordt er deels mee gefinancierd. De vierbaansweg is belangrijk voor de ontsluiting van Almere, dat in de toekomst de vierde stad van Nederland moet worden. Almere heeft 110.000 inwoners, op den duur moeten dat er 250.000 worden.

Het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid in Lelystad krijgt ruim 20 miljoen uit de Brusselse subsidiepot, dat wordt besteed aan nieuwbouw en renovatie. Wulf bracht gisteren een bezoek aan het centrum dat onderzoek doet naar dierziekten, dierenwelzijn, veevoeding en voortplanting. Tijdens een toelichting van directeur Wensink wilde ze exact weten hoeveel banen de bijdrage uit Europa had opgeleverd. Het ID-DLO is goed voor 650 arbeidsplaatsen waarvan 250 door een overheveling van de vestigingen uit Zeist en Beekbergen naar Lelystad zijn ontstaan. Wensink zei dat er zeker 60 nieuwe banen bij waren gekomen. “En dat kunnen er meer worden.” Berghs verzekert dat de EG-steun als een katalysator werkt voor de economische groei. “Dankzij het EG-programma is er voor 2 miljard geïnvesteerd. Flevoland is op de kaart van Europa gezet. We zijn nu een 'booming area'.” Het imago van de lege polder waar het altijd waait en slechts landbouw wordt bedreven, verdient bijstelling, vindt hij.

Het tienjarig bestaan van Flevoland wordt gevierd met talloze evenementen. De provincie heeft met maatschappelijke organisaties en ondernemers festiviteiten opgezet die de maatschappelijke samenhang moeten onderstrepen. Want het is vooral dankzij de bewoners, de bedrijven en de gemeenten, stelt griffier H. Minekus, dat Flevoland een aparte provincie is geworden. Zij hebben altijd gepleit voor een bestuurlijke eenheid en verzetten zich tegen opdeling van de polders over Overijssel en Gelderland. Dat zou het gebied de “achtertuin” van deze provincies maken.

Het jubileum van de provincie is tevens het afscheid van de eerste Flevolandse commissaris der koningin J.C.J. Lammers. Lammers, ooit landdrost in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en eerste burger van Almere, vindt dat zijn provincie de grenzen van de groei nadert. Flevoland is de snelst groeiende provincie van ons land. In 1986 woonden er 170.000 mensen, nu zijn dat er 275.000, van wie 110.000 in Almere en 60.000 in Lelystad. Lammers voorspelt een verdubbeling van dit aantal, vooral door de overloop vanuit de volle Randstad en Utrecht. Maar 550.000 inwoners is de grens, verklaart de commissaris in een interview in een jubileummagazine van de provincie. “Dan is het vol. Als je meer wilt, moet je gebieden met hun eigen waarde insnoeren. Er zijn grenzen aan de verstedelijking. We moeten behoedzaam met de ruimte omgaan. Het ruimtelijk Flevoland moet in de toekomst bewaard blijven.”

De aanleg van een tweede nationale luchthaven bij Lelystad wijst het provinciebestuur af. Een betere locatie is een drooggelegde Markerwaard. Lammers: “Leg die polder aan. Daar heb je nationaal veel aan. Je kunt er mooie natuurgebieden aanleggen, die rijker geschakeerd zijn dan wat er nu is. De Markerwaard komt er. Ik weet zeker dat mijn opvolger met de aanleg ervan te maken krijgt.”

    • Karin de Mik