Clinton juicht bij nieuwste statistieken; Werkloosheid VS op laagste punt sinds '89

NEW YORK, 7 SEPT. Het Amerikaanse werkloosheidspercentage is in augustus gedaald tot 5,1 procent, het laagste niveau sinds 1989. De banengroei bedroeg vorige maand 250.000. Dat heeft het bureau voor arbeidsstatistieken gisteren bekendgemaakt.

De banengroei was iets beneden dat wat de financiële markten verwachtten. Het gevolg daarvan was dat de aandelen na een aanvankelijke aarzeling flink stegen en sloten op 5659,87, een stijging van 52,91 punten. Ook de obligatiemarkt reageerde met een stijging. Wall Street had afgelopen week reeds goede cijfers ingecalculeerd en anticipeert een stijging van de rente. De Federal Open Market Committee (FOMC), het beleidsbepalend comité van de Federal Reserve Bank, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, vergadert daarover op 24 september.

“De reactie van de financiële markten is er volgens mij een van opluchting,” zegt Robert Mellman, econoom bij J.P. Morgan. “De afgelopen weken hebben we veel verkopen van effecten gezien en nu blijkt de groei van het aantal banen minder explosief te zijn dan was voorzien.” Volgens Mellman hebben de markten een renteverhoging al lang verwerkt. Hij verwacht overigens over twee weken een stijging met een kwart procent en direct na de verkiezingen van 5 november opnieuw een verhoging met een kwart procent.

President Clinton en minister van arbeid Robert Reich juichten de cijfers toe. De president ging prat op het scheppen van tien en een half miljoen banen sinds zijn aantreden begin 1993. Reich veroorloofde zich een steek naar de Republikeinse presidentskandidaat Robert Dole: “Ik denk dat we nu niet veel meer horen van senator Dole over de Clinton crunch.”

De stijging van de werkgelegenheid in augustus ging gepaard met een daling van het percentage van de beroepsbevolking. In juli bedroeg dat nog 5,4 maar in augustus is het gedaald tot 5,1 procent. De overheidssector groeide met 88.000 banen. Het aantal banen in de industriële produktie steeg met 25.000, de bouw liet een groei van 6.000 banen zien en de dienstensector kreeg er 81.000 arbeidsplaatsen bij. Het Amerikaanse leger werkzoekenden bedraagt op dit moment 6,8 miljoen, dat is 460.000 minder dan vorige maand.

Groei van de werkgelegenheid had opvallend genoeg vooral plaats onder 20- tot 24-jarigen en onder werkzoekenden van 55-plus. De percentages daalden in die twee groepen met respectievelijk 1,4 procent - van 9,7 naar 8,3 procent - en 0,7 procent - van 3,8 naar 3,1 procent. Een verontrustend cijfer bij de algehele feestvreugde was de stijging van het gemiddelde uurloon met 6 dollarcent. Het brengt de gemiddelde stijging in de afgelopen drie maanden op bijna 5 dollarcent en kan een teken zijn van groeiende looninflatie.

    • Lucas Ligtenberg