Bildt: troepen nog zeker twee jaar in Bosnië houden

SARAJEVO, 6 SEPT. In Bosnië zullen tot twee jaar na de verkiezingen buitenlandse troepen gestationeerd moeten blijven om te zorgen dat de vrede gehandhaafd blijft. Dat zei de Hoge Vertegenwoordiger voor Bosnië, de Zweed Carl Bildt, gisteren in Brussel waar hij sprak met voorzitter Jacques Santer van de Europese Commissie en commissaris Hans van den Broek.

Volgens Bildt kunnen alleen internationale troepen in Bosnië een veilig klimaat scheppen de komende twee jaar. “Een internationale aanwezigheid neemt veel van de angsten weg”, aldus Bildt, die meent dat de “meest delicate fase” pas na afloop van de verkiezingen van volgende week zaterdag aanbreekt. “Alles dat we tot nog toe hebben gedaan is kinderspel vergeleken bij wat er na de veertiende september gaat gebeuren”, aldus Bildt, zonder verder over dit onderwerp uit te wijden. Hij zei te hopen dat de leiders na de verkiezingen snel bijeen zullen komen om afspraken te maken over “wetgevende processen”. Als de uitgestelde gemeenteraadsverkiezingen niet in november kunnen plaatshebben, dan zullen ze volgens Bildt pas volgens jaar april of mei kunnen worden gehouden, gezien de barre winteromstandigheden in Bosnië.

Drie Bosnische Serviërs zijn gisteren gewond geraakt toen de auto waarin ze reden onder vuur werd genomen bij een moslim-controlepost ten zuiden van Sarajevo. Twee gewonde Servische mannen in de auto werden door de Bosnische politie gearresteerd. Volgens een woordvoerder van IFOR, die het incident bekendmaakte, is het niet duidelijk waarom. De derde inzittende, een vrouw van 60 jaar, werd met zware verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis. De weg waarover de auto reed ligt voor een deel in gebied van de moslims. De commandant van een nabij gelegen Servische politiepost eiste de onmiddellijke vrijlating van de twee Serviërs.

De Europese veiligheidsorganisatie OVSE overweegt Bosnische Serviërs te straffen die in verkiezingstoespraken oproepen de scheiding van Bosnië te formaliseren. De OVSE heeft de verkiezingen in Bosnië georganiseerd.

Tot zover de persbureau's AFP en Reuter. Onze redacteur in Sarajevo voegt hier aan toe: De Stuurgroep voor de implementatie van het Dayton-akkoord zoekt naar een manier om de rapportage van ex-burgemeester Van Thijn, hoofd van de onafhankelijke waarnemersmissie van de OVSE bij de verkiezingen in Bosnië, ter zijde te schuiven. Dit zegt John Fawcett, vice-directeur van de Internationale Crisis Groep (ICG), een non-gouvernementele organisatie die toeziet op de uitvoering van het Dayton-akkoord.

De Stuurgroep onder voorzitterschap van Carl Bildt, heeft deze week volgens Fawcett de mogelijkheid besproken om - in het geval ex-burgemeester Van Thijn de verkiezingen in Bosnië op 14 september niet als 'vrij en eerlijk' bestempelt - de sancties tegen de Joegoslavische president Milosevic toch op te heffen.

In de huidige VN-resolutie staat dat de opschorting van de sancties tegen Joegoslavië alleen definitief kan worden, wanneer is verklaard dat in Bosnië 'vrije en eerlijke verkiezingen' hebben plaatsgehad. Fawcett zegt uit betrouwbare bron te hebben vernomen dat naar een nieuwe interpretatie van de huidige VN-resolutie over opschorting van de sancties wordt gezocht.