Bemiddelen

Een scheidend echtpaar, dat de bedoeling heeft de echtscheiding in een goede harmonie te regelen (Z 10 augustus) kan uiteindelijk toch van een koude kermis thuiskomen.

De kans dat een echtpaar in handen valt van een normale advocaat in plaats van een advocaat-bemiddelaar is zeer groot. Voordat je het weet zijn alle goede voornemens van de baan, omdat je een gezamenlijke advocaat hebt, die naar later blijkt, uitsluitend voor één van de partijen optreedt. Van een bemiddeling is dan geen sprake, laat staan van een gesprek met beide partijen. Zelfs de goede voornemens van beide partijen laat hem koud. Dan blijkt ook dat de andere partij zich moet laten ondersteunen door een eigen advocaat, om het evenwicht te herstellen.

Ik heb geen eigen advocaat in de arm genomen, omdat ik bang was dat onze toekomstige verstandhouding daardoor vertroebeld zou worden. Van deze beslissing heb ik tot op de dag van vandaag geen spijt, omdat ik vind, dat het echtscheidingsconvenant, door onze eigen inzet, behoorlijk evenwichtig is opgesteld.

Voor mij was het convenant enerzijds een rechtszekerheid en anderzijds een intentieverklaring over hoe wij in de toekomst met elkaar om zouden gaan. Een goede verstandhouding laat zich niet afdwingen.

    • Louis de Wald