Belangrijke rol voor Rusland; VS: uitbreiding NAVO doorzetten

BONN, 7 SEPT. De Verenigde Staten vinden dat de NAVO de plannen om het bondgenootschap uit te breiden met een aantal Oosteuropese landen moet doorzetten. Rusland zou met een nieuwe Atlantische gemeenschap intensief moeten samenwerken.

Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Warren Christopher gisteren in een toespraak in Stuttgart over een nieuwe Europese veiligheidsstructuur voor de 21ste eeuw.

Christopher wil in het voorjaar of de vroege zomer een NAVO-top houden waar verschillende partners worden uitgenodigd om te praten over de voorwaarden voor toetreding van de nieuwkomers. Hierbij wordt gedacht aan Polen, de Tsjechische republiek en Hongarije.

De minister hield zijn toespraak ter herdenking van zijn voorganger James F. Byrnes, die vijftig jaar geleden in dezelfde stad een destijds baanbrekende rede hield over de wederopbouw van Duitsland en Europa na de Tweede Wereldoorlog.

“We willen Rusland in de familie van markt-democratieën brengen en we willen dat de Russen een rol spelen in de instituties voor Europese veiligheid en economische samenwerking”, zei Christopher.

De intensievere samenwerking tussen de Noordatlantische Verdragorganisatie en Rusland zou moeten worden vastgelegd in een formeel handvest over gezamenlijke acties van Rusland en de NAVO en consultatie bij crisissituaties.

Rusland heeft zich steeds verzet tegen het voornemen van de NAVO om nieuwe leden op te nemen uit het voormalige Oostblok. Door de NAVO-bijeenkomst, die aanvankelijk begin volgend jaar was gepland, uit te stellen tot het voorjaar of de vroege zomer zou er meer tijd zijn om met de Russen te onderhandelen, viel in diplomatieke kringen te vernemen.

Christopher had voor zijn bezoek aan Stuttgart bijna anderhalf uur gesproken met bondskanselier Helmut Kohl over de Europese veiligheid in het tijdperk na de Koude Oorlog en de plaats van Rusland in een nieuwe Europese veiligheidsstructuur. Zijn bezoek aan Bonn kwam aan de vooravond van een haastig georganiseerde reis die de bondskanselier vandaag naar Moskou maakt om nog met president Boris Jeltsin te kunnen praten voordat voordat hij geopereerd wordt en mogelijk langere tijd is uitgeschakeld.

Amerikaanse topambtenaren zeiden dat Christopher het eens was met Kohls suggestie om Jeltsin duidelijk te maken “wat de Westerse benadering is” van de Europese veiligheid. Hij doelde op het feit dat Rusland geen veto kan uitspreken over uitbreidingsplannen van de NAVO.

De Verenigde Staten kent Duitsland bij de uitbreidingsplannen van de NAVO een zware stem toe omdat het het “hart is van een in toenemende mate verenigd continent”.

    • Michèle de Waard