Amerika straft China voor een zoveelste maal

WASHINGTON, 7 SEPT. De Verenigde Staten hebben de Volksrepubliek China een straf opgelegd van negentien miljoen dollar, omdat het land meer textielprodukten heeft geëxporteerd, dan in het handelsakkoord van 1994 tussen de twee landen was overeengekomen.

Dit heeft een regeringswoordvoerder in Washington gisteren bekend gemaakt.

Tot het opleggen van de straf, die werd afgekondigd door het Amerikaanse ministerie van handel, is besloten nadat de Amerikaanse douane had vastgesteld dat China bezig was de autoriteiten om de tuin te leiden op het gebied van quota. Dat zou onder andere zijn gebleken uit het feit dat twee miljoen kledingstukken uit zeven verschillende landen leken te komen, maar bij nader bestudering gewoon van Chinese herkomst bleken te zijn. Zo werd bij een aantal partijen in de begeleidende stukken voorgedaan alsof katoenen broeken uit Mongolië kwamen, zijden en wollen jassen uit Hong Kong en joggingbroeken uit Turkije. Weer andere produkten zouden van de Fiji-eilanden komen, maar uiteindelijk bleken alle produkten vanuit China te zijn verscheept.

Met de gisteren opgelegde straf komt het totaal nu op tachtig miljoen dollar, want al twee keer eerder hebben de Verenigde Staten strafexpedities ondernomen sinds het akkoord van 1994. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 'textile and non-textile' produkten, die vanuit China worden geëxporteerd naar de Verenigde Staten. Ook de Europese Unie heeft China gebonden aan handelsquota. China behoort niet tot de Wereld Handelsorganisatie (WTO), maar doet wel pogingen om toe te treden. De VS en de Europese Unie proberen de volksrepubliek door middel van die quota te dwingen zich te gaan houden aan de voorwaarden die worden gesteld aan toetreding tot de WTO.

Na de twee voorgaande straffen betekent het besluit van gisteren een verdrievoudigde boete. Tot die verdrievoudiging kan Washington overgaan 'na herhaalde schending van de overeenkomst'.

“De boodschap die wij vandaag hebben afgegeven moet luid en duidelijk zijn,” aldus woordvoerster Charlene Barshefsky van de Amerikaanse handelsvertegenwoordiging. “Wij ondernemen aktie om ons er van te verzekeren dat China zich ook daadwerkelijk houdt aan dat wat is overeengekomen.”

Volgens Barshefsky heeft het akkoord met China geresulteerd in een daling van de Chinese textiel- en kledingimporten met 36 procent gedurende de eerste zes maanden van dit jaar. Dat neemt overigens niet weg dat China in juni een handelsoverschot had van 3,3 miljard dollar, waarmee het land Japan voor het eerst voorbijstreeft. (AP)