Wolk

Er was een wolk die heette Kees

En die had last van hoogtevrees.

't Was een verlegen jonge wolk

Wiens lijden ik nu hier vertolk.

Zijn vrees voor hoogte was terecht:

Verkoeling is voor wolken slecht

Wolken moeten tijdig leren

Niet onverhoeds te condenseren.

Hij dacht: ik prefereer de droogte

Boven de kou daar in de hoogte.

Er wordt door wolken veel geleden

Ik blijf maar liever hier beneden.

Ja een wolk, ook een verlegene, Moet waken dat het niet gaat regenen.

    • Rudy Kousbroek