VS akkoord met Turkse veiligheidszone in Irak

WASHINGTON / ANKARA, 6 SEPT. De Verenigde Staten hebben gisteren Turkije het groene licht gegeven voor de instelling van een 'veiligheidszone' in het noorden van Irak. Bagdad daarentegen heeft scherp protest aangetekend.

Het Turkse ministerie van buitenlandse zaken deelde woensdag mee dat een 5 tot 20 kilometer brede zone werd gecreëerd om guerrillastrijders van de separatistische (Turks-)Koerdische Arbeiderspartij (PKK) buiten de deur te houden. “We maken geen bijzondere bezwaren op basis van wat de Turken ons hebben verteld”, aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken. “(..) we hebben gehoord dat de Turkse actie op geen enkele wijze in bredere zin destabiliserend zal zijn in Noord-Irak.” En “zoals we herhaaldelijk hebben gezegd, erkennen we het recht van Turkije zich te verdedigen tegen terrorisme dat uit de PKK voortkomt”. (Reuter, AFP) Onze correspondent in Ankara voegt hieraan toe: De verwachting is dat in de komende dagen een omvangrijke militaire operaratie in het grensgebied wordt uitgevoerd om de regio schoon te vegen. Volgens Turkse diplomaten bevinden zich tussen de 2.500 en 3.000 PKK-strijders in het grensgebied, verspreid over 12 kampen. Vijf van die kampen vallen binnen de nieuwe veiligheidszone. De Turkse militairen zullen niet permanent in de veiligheidszone in Irak blijven, maar ze eigenen zich wel het recht toe om terug te keren zo gauw de PKK zich weer in de regio nestelt. Hiermee formaliseert Turkije het beleid van de afgelopen jaren, toen naar believen grensoverschrijdende acties tegen de PKK werden uitgevoerd. De instelling van de veiligheidszone is een variant op voorstellen van politici in Turkije, onder wie wijlen president Özal, die pleitten voor een nieuwe vaststelling van de Turks-Iraakse grens. Die lijn loopt nu vrij willekeurig dwars door bergachtig gebied, waardoor het Turkse leger nauwelijks in staat is de PKK te verhinderen de grens over te steken.

De VS hebben in juli als voorwaarde voor het verlengen door Turkije van het mandaat van Provide Comfort, de door de Amerikanen geleide geallieerde luchtmacht die de Koerden in Noord-Irak beschermd, grotere steun toegezegd in de strijd tegen de PKK. De indruk is dat de Amerikanen dan ook al geruime tijd op de hoogte waren van de Turkse plannen in Noord-Irak. De Turkse premier, Necmettin Erbakan, sprak eerder deze week met Iraakse diplomaten in Ankara over de instelling van de veiligheidszone. Erbakan is voorstander van het aanhalen van de banden met Bagdad en een hernieuwde controle van Saddam Hussein over het overwegend door Koerden bewoonde en de facto onafhankelijke Noord-Irak.