Vertakkingen van Jeltsins kransslagader mogelijk verstopt

De Russische president Jeltsin zal eind deze maand een hartoperatie ondergaan, maar wat de hartchrirugen gaan doen heeft hijzelf niet bekendgemaakt. Vanochtend bevestigde een van Jeltsins artsen het bericht uit het gezaghebbende Russische blad Kommersant dat Jeltsin een bypass nodig heeft.

De krant baseerde zich op bronnen binnen het Cardiologisch Centrum in Moskou waar Jelstin zal worden geopereerd.

Onderzoek dat Jeltsin er op 15 en 16 augustus heeft ondergaan zou verstoppingen op drie plaatsen in de kransslagaders aan het licht hebben gebracht. De arts en voormalig presidentskandidaat Svjatoslav Fjodorov zei overigens deze zomer al voor de Russische televisie dat Jeltsin bypasses nodig heeft.

Het is waarschijnlijk dat Jeltsin lijdt aan verstoppingen in enkele van de vertakkingen van de kransslagader die het hart van bloed voorziet. Het hart krijgt daardoor te weinig zuurstofrijk bloed en kan het niet meer bijbenen als de patiënt zich inspant. De afsluitingen uiten zich als angina pectoris, waarbij de patiënt aanvallen van pijn op de borst krijgt en een verhoogd risico op een hartaanval heeft.

Een andere mogelijkheid is dat bij Jeltsin een bypassoperatie wordt overwogen omdat zijn linkerhartkamer door eerder doorgemaakte infarcten zodanig is verzwakt dat de pompfunctie van zijn hart onvoldoende is. De patiënt vertoont de trage bewegingen die bij Jeltsin te zien zijn, maar de vraag is hoe hij dit voorjaar tijdens zijn verkiezingscampagne nog tot een dansje in staat was. De handboeken melden dat - hoewel niet goed te begrijpen - een bypassoperatie wel eens wil helpen.

Bij een bypassoperatie construeert de hartchirurg met een stukje elders in het lichaam weggenomen slagader of ader een omleiding rond de verstopping. Van de verder gezonde en niet te oude patiënten sterft ongeveer één op de honderd tijdens de operatie. Bij uitstekende voorzieningen en ervaren chirurgen zal de mortaliteit lager liggen, maar bij een door doorgemaakte infarcten beschadigd hart is het risico weer hoger.