Tsjetsjenië: Jeltsin tegen snelle aftocht

MOSKOU, 6 SEPT. President Jeltsin staat achter het vredesakkoord dat zijn veiligheidsadviseur Aleksandr Lebed met de Tsjetsjenen heeft gesloten - op één uitzondering na: hij wenst niet de snelle terugtrekking van de Russische troepen waarin het akkoord voorziet. Lebed bereikte zelf gisteren in Tsjetsjenië een akkoord over de vorming van een coalitieregering.

Tijdens het korte vraaggesprek op de Russische televisie waarin Jeltsin gisteren melding maakte van zijn komende hartoperatie ging hij kort in op het Tsjetsjenië-akkoord. “Ik steun [Lebeds] actie, en ik steun zijn laatste plan van actie, met uitzondering van één onderwerp, de snelle terugtrekking van troepen. Ik denk dat we ons daarmee niet moeten haasten. De rest heb ik ondersteund en volledig goedgekeurd”, zo zei Jeltsin.

Het was de eerste keer dat Jeltsin zich publiekelijk uitliet over het op 31 augustus gesloten vredesakkoord. Het ontbreken van enige uitlating van de president heeft de afgelopen week tot speculaties geleid over de vraag of hij het vredesplan steunt, temeer omdat diverse hooggeplaatste medewerkers, zoals premier Tsjernomyrdin en de chef van de Jeltsins staf Tsjoebais, zich er kritisch over uitlieten.

In hoeverre de door Jeltsin genoemde uitzondering het vredesproces in Tsjetsjenië in gevaar brengt, is nog niet duidelijk. De Tsjetsjenen hebben nog niet op de uitlating van Jeltsin gereageerd. Een snelle en volledige aftocht van de Russische troepen is voor de Tsjetsjenen een belangrijke hoeksteen van het akkoord.

Lebed zelf zei gisteren in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny dat de eerste Russische troepen zondag Tsjetsjenië zullen verlaten. Hij gaf geen bijzonderheden over het verdere verloop van de terugtrekking.

Lebed bereikte gisteren in nieuw overleg met de Tsjetsjeense legerleider Aslan Maschadov overeenstemming over de vorming van een coalitieregering die Tsjetsjenië moet besturen tot de volgende verkiezingen. In deze regering zitten twee leden van het pro-Russische bewind van Dokoe Zavgajev dat de Russen in Tsjetsjenië hebben geïnstalleerd en dat door de rebellen als een regering van quislings wordt beschouwd. Hoeveel ministers de rebellen in de regering krijgen is nog onduidelijk.

Verder bereikten Lebed en Maschadov overeenstemming over de uitwisseling van een aangepaste lijst met krijgsgevangenen. De Tsjetsjenen hebben een lijst met 1.325 Russische krijgsgevangenen, de Russen een met 1.357 Tsjetsjeense krijgsgevangenen. Maar beide lijsten zijn verouderd en moeten worden bijgewerkt. (Reuter, AP, AFP)