Scheiding beïnvloedt relaties van kinderen

ROTTERDAM, 6 SEPT. Kinderen van gescheiden ouders hebben een grotere kans dat hun relatie stukloopt. Dit ondanks het feit dat ze voorzichtiger relaties aangaan en minder snel aan trouwen denken.

Dit blijkt uit onderzoek van Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De kans om uit elkaar te gaan blijkt tijdens de periode van (on)gehuwd samenwonen voor mannen en vrouwen uit gezinnen met gescheiden ouders anderhalf maal zo groot als voor personen uit gezinnen waar beide ouders nog bij elkaar wonen. Van de vrouwen die thuis een echtscheiding hebben meegemaakt is twintig procent zelf gescheiden, tegen twaalf procent van de vrouwen uit ongebroken gezinnen. Voor de mannen liggen deze percentages op zestien tegen tien procent.

Verder blijkt dat kinderen van gescheiden ouders minder snel een vaste verbintenis aangaan. Ruim zestig procent van deze mannen en zeventig procent van deze vrouwen heeft voor het huwelijk eerst samengewoond. Onder personen wier beide ouders nog bij elkaar wonen is dit veertig procent.

Voor het onderzoek zijn in 1993 steeksproefsgewijs 4.000 vrouwen en 3.000 mannen van achttien tot tweeënveertig jaar ondervraagd. Vijfhonderd respondenten hadden een scheiding meegemaakt. Onderzoeker A. de Graaf benadrukt dat het onderzoek voorbij gaat aan persoonskenmerken als karakter.

Het aantal echtscheidingen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Van de kinderen wie ouders in 1950 zijn getrouwd, maakte vijf procent een echtscheiding mee. Van de kinderen wier ouders in 1960 zijn getrouwd kreeg 12 procent voor hun eenentwintigste te maken met een scheiding.