Parijs mijdt ondanks druk VS uitgebreide No-fly zone

PARIJS/ WASHINGTON/ SULAYMANIYA, 6 SEPT. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Warren Christopher, is er gisteren in Parijs niet in geslaagd president Chirac ertoe te bewegen ook in de door de VS uitgebreide No-fly zone, dat wil zeggen ten noorden van de 32ste breedtegraad, te patrouilleren. Frankrijk gaat vanaf maandag wel weer meepatrouilleren in de oude No-fly zones boven Irak.

In het gebied zelf groeven Iraakse tanks zich circa 15 kilometer ten westen en ten zuiden van de Koerdische stad Arbil in, aldus Westerse journalisten. De Amerikaanse Centrale Inlichtingendienst (CIA) daarentegen meldde dat de Iraakse troepen zich uit het noorden terugtrokken. Overigens liet de Amerikaanse regering de mogelijkheid open van nieuwe aanvallen op Irak, na die van dinsdag en woensdag als reactie op de bezetting van Arbil.

Christopher was na afloop van de besprekingen in Parijs tevreden dat de coalitie inzake Irak nog intact was. Zijn woordvoerder, Nicholas Burns, zei ook dat Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zonder meer in staat zijn de luchtcontrole tussen de 32ste en de 33ste breedtegraad uit te voeren.

De Franse regering gaf gisteravond een kort communiqué uit waarin werd vastgesteld dat minister Christopher had bevestigd dat operatie Desert Strike was afgelopen. Van Amerikaanse zijde werd bevestigd noch ontkend dat de minister die stellige verzekering had gegeven: “De acties zijn door president Clinton als succesvol bestempeld, maar de VS houden zich het recht voor Saddam Hussein opnieuw te treffen indien hij daar aanleiding toe geeft”, aldus woordvoerder Burns.

Van Franse ambtelijke zijde werd gisteren gesuggereerd dat Frankrijk in reactie op de Amerikaanse vergeldingsacties van deze week zijn luchtpatrouilles in het zuidelijke zone boven Irak had beperkt tot de 30ste breedtegraad. In dat licht gezien zou de toezegging van gisteren dat weer tot de 32ste breedtegraad zal worden gepatrouilleerd een gebaar van goede wil zijn.

Pag.5: Koerden slaags bij Arbil; leger Irak blijft afzijdig

Vóór de gesprekken met president Chirac prezen zowel minister Christopher als zijn Franse ambtgenoot Hervé de Charette de gesprekken die zij hadden gevoerd. Charette noemde ze “vriendschappelijk en serieus”, voor Christopher waren het “de beste besprekingen die we tot dusver hebben gehad”. Eind november zullen zij de geïntensiveerde Frans-Amerikaanse consultaties voortzetten, dan in de Verenigde Staten.

Rivaliserende Koerdische groepen raakten gisteren slaags bij de Iraanse grens en bij Arbil, aldus functionarissen van de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK). Het Iraakse leger, dat zaterdag in Arbil ingreep ten gunste van de Koerdische Democratische Partij (KDP), hield zich vooralsnog afzijdig.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is er gisteren opnieuw niet in geslaagd het eens te worden over een Britse ontwerpresolutie waarin het Iraakse militaire optreden tegen Arbil wordt veroordeeld. De toon van de resolutie is inmiddels aanzienlijk afgezwakt. Rusland en China maken niettemin nog steeds veel bezwaar tegen de inhoud, Frankrijk en Egypte hebben reserves. (Reuter, AFP, AP)