Non-fictie op komst

Onderstaande is een door de redactie samengestelde selectie van het in het Nederlands geschreven aanbod van non-fictieboeken dat komend najaar in zal verschijnen.

GESCHIEDENIS IN NEDERLAND Remieg Aerts & Klaas van Berkel (red.), De pijn van Prometheus. Studies over cultuurkritiek en cultuurpessimisme. Historische Uitgeverij

Herman Beliën (red.), Nederlanders van het eerste uur. Bert Bakker

Jacob Bergsma, Ontberingen. Vertellingen uit de winter van 1963. Scheffer

Klaas van Berkel, Tussen twee culturen. Bert Bakker

J.C.H. Blom, Burgerlijk en beheerst. Over Nederland in de twintigste eeuw. Balans

Pim den Boer, Europa, geschiedenis van een idee. Bert Bakker

Louis Daal/Ted Schouten, Antilliaans verhaal. Geschiedenis van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten. Walburg Pers

Karel Dibbets (red.), Honderd jaar film in Nederland. IISG

Wantje Fritschy & Joop Toebes (red.), Van veelheid naar eenheid. Nederland 1780-1830: staatsvorming en modernisering. SUN

Victoria Greep: Familie in beeld. Een onderzoek naar het vroegmoderne gezinsportret in de Nederlanden. Verloren

Bob de Graaff: Dood van een dubbelspion. De laatste dagen van Christiaan Lindemans. Sdu

Marjolein 't Hart ea, Nieuwe Nederlanders. Vestiging van migranten doort de eeuwen heen. IISG

Erik Hitters, Mecenaat, protectoraat en markt in de kunstwereld. Jan van Arkel

M.W. Jensen en G. Platje, red., De Marid. De Marine Inlichtingendienst opent haar dossiers. Sdu

Renée Kistemaker (red.), Peter de Grote en Holland. Thoth/Amsterdams Historisch Museum

Luuc Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw. Bert Bakker

Lisette Lewin, Vorig jaar in Jeruzalem. Israël en de Palestina-pioniers. Nijgh & Van Ditmar

Marcel van der Linden (red). Onderlinge hulpfondsen. Historische en etnografische essays. IISG

Isaac Lipschits, Tsedaka. Een halve eeuw joods maatschappelijk werk in Nederland. Walburg Pers.

Gerard Mulder en Paul Koedijk, Léés die krant. De geschiedenis van het naoorlogse Parool, 1945-1970. Meulenhoff

Willem Otterspeer. Utiopieën. Bert Bakker

Harry Peeters. Over deugden en ondeugden. Vroeger en nu. SUN

Henk Pelser, Vluchtweg Zwitserland. Bert Bakker

Lotte van de Pol, Het Amsterdams hoerendom. Prostitutie in een vroegstedelijke samenleving 1650-1800. Wereldbibliotheek

Jelte Rep: Atjeh, Atjeh! de Prom

Jop Ubbens ea, Het gelijk van de achterkant. Handboek van de Nederlandse Kunsthandel, 1850-1950. Thomas Rap

G.N.M. Vis: Van vulliscuyl tot Huisvuilcentrale. Vuilnis en afval en hun verwerking in Alkmaar en omgeving van de middeleeuwen tot heden. Verloren

Frank van Vree, De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant. Meulenhoff

Wim Wennekes ea, Het lood voorbij. Geschiedenis van een dagbladbedrijf. Thomas Rap

POLITIEK/ OPENBAAR BESTUUR

Kees Breed, Democratie na 2000. Zingeving, vrijheid en politiek in de narratieve maatschappij. Kok Agora

Jan Marijnissen, Tegenstemmen. Een rood antwoord op paars. Veen

Paul Bordewijk, Markt, markt en nog eens markt. Een progressief van de oude stempel over de PvdA in de jaren negentig. Jan van Arkel

Arendo Joustra, Het Hof van Brussel. Prometheus

Marcel Metze (red.), De staat van Nederland op weg naar 2000. SUN

Michiel Zonneveld, Het platte land. Het succes van de Nederlandse democratie. Prometheus

EUROPA

Johan Corthouts (red.), Meer of minder Europa. Van Halewyck

Alfred Pijpers, Kanonnen en boter. Beschouwingen over oorlog en integratie in Europa. Jan Mets

Peter Vanderbruggen: De Europese leugen. Meulenhoff

GESCHIEDENIS EUROPA

Denise van Dam, Buren in België. Vlamingen en Walen over Vlamingen en Walen. Van Halewyck

Peter Hintzen, Duitland, bewogen hart van Europa. Een beknopte geschiedenis. SUN

Charles van der Leeuw, Storm over de Kaukasus. Babylon/De Geus

Bart Rijs en Frank Westerman, Het zwartste scenario. Atlas

Tom Welschen, Het Italiaanse complex. Partijen en bewegingen 1970-1990. Kok Agora

GESCHIEDENIS INDONESIË

David van Duuren, De kris. Een aardse benadering van een kosmisch symbool. KIT

Cees Fasseur, Indischgasten. Bert Bakker

Peter Zonneveld, Naar de oost. Prometheus

AFRIKA

Peter ter Horst, De Trek. Thuisland Zuid-Afrika. Balans

Bart Luirink, Zingende pijnbomen. Een kroniek van Amsterdam, een dorp in de Oostelijke Transvaal. Jan Mets

Margaret Meyers, Zwemmen in de Kongo. Atlas

Nell Westerlaken, De oude kleren van de keizer. Ethiopië. Balans

WIJSBEGEERTE/ NATUURWETENSCHAP

T.M. Benima, Heilige schriften, waarden en plurale samenleving. Kok

Paul Cobben, Postdialectische zedelijkheid. Ontwerp voor een geleiaans antwoord op Heidegger, Habermas, Derrida en Levinas. Kok Agora

Paul Cruysberghs (red.), Johann Gottlieb Fichte. Een inleiding in zijn denken. Kok Agora

E.J. Dijksterhuis: De mechanisering van het wereldbeeld. De geschiedenis van het natuurwetenschappelijke denken. Meulenhoff

Marcel F. Fresco & Rudi van der Paard (red.), Naar hoger honing. Plato en platonisme in de Nederlandse literatuur. Historische Uitgeverij

Martt-Jan de Jong: Grootmeester van de sociologie. Boom

Hans Kaldenbach, Doe maar gewoon. Prometheus

Willem Otterspeer, Utopieën van een onvermoeibaar mens. Bert Bakker

Henk bij de Weg, De betekenis van zin voor het begrijpen van handelingen. Kok Agora

SOCIOLOGIE

Anna Bridi, Vrouwen van bijstand naar werk. Jan van Arkel

Marjo Buitelaar & Geert Jan van Gelder: Het Badhuis. tussen hemel en hel. Bulaaq

Joep Dohmen, De vriendenrepubliek. Limburgse kringen. SUN

Peter Sioen: Het jongenskwartier. Straatprostitutie in Brussel. Nijgh & Van Ditmar

PSYCHOLOGIE

Ad Bergsma, Het gezicht. Het visitekaartje van de ziel. Veen

Marianne Grünell: Mannen die zorgen zijn de kerels van morgen. Jan van Arkel

H.C. Halberstadt-Freud, Electra versus Oedipus. Psychoanalytische visies op de moeder-dochterrelatie. Van Gennep

M. de Hert (red.), Zin in waanzin. De wereld van schizofrenie. Babylon/De Geus

Giel Hutschemaekers en Micha de Winter (red.), De veranderlijke moraal. Over moraliteit en psychologie. SUN

Daniel Koning, Wij eisen geluk. Thomas Rap

Jack J.R. van Minden: Alles over psychologische tests. Veen

Mieke van Tankeren, Vermist en wat dan? Babylon/De Geus

ECONOMIE

Age Bakker, Met gelijke munt. Van gulden naar euro. Contact

Marcel Grauls, De kroon op het merk. Over markante mensen en merken. Van Halewyck

Twan van den Kerkhof en Sander Tideman: Zakendoen in ... China. Walburg Pers

Jannetje Koelewijn, Sterfhuis Fokker. Walburg Pers

Jean Vanempten, In de salons van de haute finance. Van Halewyck

THEOLOGIE/ SPIRITUALITEIT

Ad Borsboom, De clan van de Wilde Honing. Spirituele rijkdom van de Aborigines. Becht

Ilse Bulhof (red.), Verloren presenties. Over de representatiecrisis in religie, kunst, media en politiek. Kok Agora

Gertjan van Dijk, Het geloof der vaderen. De denkwereld van de bevindelijk gereformeerden. SUN

Fons Peters (red.), Bedevaarten in Europa. Anthos

Jan Koenot, Voorbij de woorden. Essay over rock, cultuur en religie. Ten Have

H.M. Kuitert, Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Ten Have

Nico ter Linden, Het verhaal gaat... Balans

Huub Oosterhuis, Zien soms even. Fragmenten over God. Kok Agora en Van u is de toekomst. Kome wat komt. Kok Agora.

Ewald Vervaet, Gave handen, genezende handen? Een ongekende biografie van Jomanda. Jan Mets

Jacques de Visscher, Een te voltooien leven. Een essay over de concitiue van de moderne profane mens. Kok Agora

Iteke Weeda (red.), Spiritualiteit en wetenschap. Anthos

Axel Willekens, Ecodrugs. Natuurlijke drugs zelf bereiden. Dedalus

RECHT

H. Kuitenbrouwer e.a. (red.), Geschiedenis van de mensenrechten. Interdisciplinaire perspectieven. Verloren

Valerie Lempereur, De bende van Venlo. Veen

Willem Witteveen, De geordende wereld van het recht. Amsterdam University Press

LINGUISTIEK

Fred Backus, Turks van de straat. Prometheus

Pieter Kort, Bisnisbabble. Prometheus

Jan Kuitenbrouwer, Hedenlands Nederlands 96-97. Prometheus

Ewoud Sanders, Maggi was een meneer. Nijgh & Van Ditmar

Jan Verheggen, Heureka. Griekse cultuur in Nederlandse woorden. Contact

BIOGRAFIE/ EGODOCUMENTEN

Relus ter Beek, Manoeuvreren. Herinneringen aan Plein 4. Balans

Alexander Cohen, Brieven 1888-1961. Bert Bakker

Igor Cornelissen, Paul de Groot. Staatsvijand nr.1. Nijgh & Van Ditmar

Elsbeth Etty, Henriette Roland Holst. 1869-1952. Liefde is heel het leven niet. Balans

Henk van Gelder, Abraham Tuschinski. Biografie. Nijgh & Van Ditmar

Vincent van Gogh, Brieven. Prometheus

Léon Hanssen, Huizinga en de troost van de geschiedenis. Verbeelding en rede. Balans

Fred Lammers, Zestig jaar samen. Prinses Juliana en prins Bernhard. Bosch & Keuning

Anton van der Lem, Het eeuwige verbeeld in een afgehaald bed. Huizinga en de Nederlandse beschaving. Wereldbibliotheek

Frénk van der Linden, Geloof, dood en liefde. Interviews over het naakte bestaan. Veen

Ton H.M. van Schaik, Alfrink. Een biografie. Anthos

Eva van Schaik, Het leven en werk van Nederlands beroemdste fotograaf. Arena

Barbara Smit, Heineken. Een leven in de brouwerij. SUN

KUNST

Edwin Becker (red.), Sir Lawrence Alma-Tadema 1836-1912. Waanders

Barend J. van Benthem, Twee eeuwen Tafelzilver. De Amsterdamse Jan Brand (red.), Klaas Gubbels. Waanders

zilversmeden Helweg 1753-1965. Waanders

D. Kraaijpoel, Was Pollock kleurenblind? Veen

Herman Kruyder, Deel 15 Monografieën van Ned. Kunstenaars. Waanders

Francis Maes, Van Kamarinskaja tot Babi Jar. Geschiedenis van de Russische muziek. SUN

Henk van Os: Een kathedraal voor de kunst. Teksten m.b.t. het Rijksmuseum. De Prom

Bas van Putten, Twijfel als wapen. Hartmut Haenchen over muziek. Thoth/Ned. Philh. Orkest

Christiaan Vogelaar (red.). Jan van Goyen. Waanders

MAN/VROUW

Cisca Dresselhuys, Langs de feministische meetlat. Interviews. Anthos

Helmi Goudswaard (red.), Vrouwengroepen. Van Gennep

Jort Kelder en Yvo van Regtener Altena, Man en pak. Prometheus

Nikolaas Klei (red.), De man en zijn hemd. Over kleren voor heren. Balans

Geertje Mak: Mannelijke Vrouwen. Een studie naar de veranderende grenzen van sekse in Europain de negentiende eeuw. Boom

Reneé van Mechelen, De meerderheid, een minderheid. De vrouwenbeweging in Vlaanderen. Feiten, herinneringen en bedenkingen omtrent de tweede golf. Van Halewyck

Anja Meulenbelt, Chodorow en verder. Over de psychopolitiek van sekse. Van Gennep

Lidy Schoon, In de schaduw van de luist. Vijfentwintig jaar Rutgers Stichting (1969-1994). Babylon/De Geus

Jacob Slavenburg: De mislukte man. Vrouwenhaat in het Christendom. Walburg Pers.

GEZONDHEID/ETHIEK

J. Brandt, De pil. Prometheus

J. Dankers en J. van der Linden, Van regenten en patienten. De geschiedenis van de Willem Arntz Stichting: Huis en Hoeve, Van der Hoeven Kliniek en Dennendal. Boom

Anna Nederlof, Aat. Een verstandelijk gehandicapte op weg naar zelfstandigheid. Ambo

Lidy Nicolassen, Dame met hoed. Contact

Renée Römkens (red.), Het omstreden slachtoffer. Geweld van vrouwen en mannen. Ambo

Annemarie Struyf (red.), Het kleine sterven. Van Halewyck

Margot Trappenburg (red.), Het laatste oordeel. Meningen over nieuwe vormen van euthanasie. Ambo

REIZEN

Gaston van Camp. Landschap met Goden. Reizen door klassiek Griekenland. Atlas

Marius de Geus, Ecologische utopieën. Ecotopia's en het milieudebat. Jan van Arkel

Sjon Hauser, De strepen van de tijger. Modern Thailand. Nijgh & Van Ditmar

Leo Platvoet. Stappen door de nieuwe stad. Tochten langs de jongste woningbouw in Oostelijk Amsterdam. Babylon/De Geus

SPORT

Danny Blind en Julien Bracco Gartner, Laatste man. Kroniek van tien jaar Ajax. Thomas Rap

Piet van Dijken (red.), Laat ons weer eens juichen. Het verhaal van 25 jaar FC Groningen. Arbeiderspers

Hans Ree, Schitterend schaak. Verhalen. Veen

Michel Sleutelberg, De Zilveren Cup. Over Ajax dat in 1971 drie achtereenvolgende Europa Cups won. Nederlandse Sportbibliotheek 26. Thomas Rap

Klaas Vos, Ik heb nog met Johan Cruijff gespeeld. Anthos

Ruud van Vrijaldenhoven, Feyenoord tegen de rest van de wereld. Luitingh Sijthoff

DIGITAAL

Jos de Mul, Welkom in cyberspace. Kleine antropologie van de homo zappens. Kok Agora

Peter Olsthoorn, Over communicatie op Internet en Intranet. Sdu

Helga Ruebsamen en Rogi Wieg, Alleen met Internet. Kamer in de toekomst. Balans