Metaalwerkgevers willen weer onderhandelen

DEN HAAG, 6 SEPT. De metaalwerkgevers hebben de vakbonden per brief uitgenodigd om komende dinsdag verder te onderhandelen over een nieuwe CAO voor de metaal- en elektrotechnische industrie. Daarmee willen de werkgevers vermijden dat er de dag vóór Prinsjesdag in de metaal stakingen uitbreken.

Om de onderhandelingen, die eind augustus door de bonden werden afgebroken, vlot te trekken doet de Vereniging FME-CWM, die namens de werkgevers onderhandelt, diverse concessies.

De werkgevers stellen voor om de huidige regeling voor vervroegde uittreding ongewijzigd een jaar voort te zetten. Partijen moeten dan nu wel de intentie uitspreken om op 1 december 1997 een nieuw systeem van vervroegde uittreding in te voeren op basis van kapitaaldekking met individuele spaarregelingen, aldus de werkgevers. Over verhoging van het loonbod schrijven de werkgevers niets, maar de bonden gaan ervan uit dat er te praten valt over hun eis van 3 procent meer loon plus 1 procent voor werkgelegenheidsbeleid per onderneming.