Kamer bepleit invloed student, Ritzen is tegen

DEN HAAG, 6 SEPT. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil dat een student volwaardig lid kan zijn van het faculteitsbestuur. Daarmee is een meerderheid in de Kamer ontstaan van CDA, D66 en PvdA voor dit voorstel, dat minister Ritzen (Onderwijs) eerder met klem heeft afgewezen. De VVD is tegen.

Bij de voortzetting van het debat in de Kamer over de MUB, het wetsvoorstel over de modernisering van de universitaire bestuursstructuur, kwam het Tweede-Kamerlid W. van Gelder (PvdA) gisteren tot woede van de VVD met het wijzigingsvoorstel om in een meerkoppig faculteitsbestuur een plaats in te ruimen voor een student.

Eerder had Van Gelder het standpunt ingenomen - en daarover samen met de VVD een amendement ingediend - dat een student als adviserend lid deel zou kunnen uitmaken van het faculteitsbestuur.

Mevrouw J.M. de Vries (VVD) verweet Van Gelder op kille toon inconsistent gedrag, en zij 'complimenteerde' hem met zijn cirkelredenering. Na de eerste termijn in het debat had minister Ritzen het idee van studenten als bestuursleden van een faculteit afgewezen, omdat hij dat in strijd acht met de geest van de wet.

Kern van het wetsvoorstel is dat bestuurlijke verantwoordelijkheden helder moeten worden onderscheiden. Daarom wil Ritzen een einde maken aan het medebestuur van de geledingen van studenten en personeel in de universiteitsraad en in de faculteitsraad. Volgens het leerstuk van integraal management, aldus de minister, moeten bestuur en beheer in één hand komen, en daarbij past geen medebestuur door studenten en personeel in universiteitsraad en faculteitsraad, laat staan een student als bestuurslid van een faculteit.

Ritzens partijgenoot Van Gelder heeft zich naar eigen zeggen laten overtuigen door Lansink (CDA) die tegen de wet is omdat hij betrokkenheid van de studenten bij het bestuur noodzakelijk acht. Van Gelder voelde ook weinig voor de visie van de student als “een consument met een garantiebewijs”, zoals hij dat bij zijn partijgenoot minister Ritzen had beluisterd.

D66 heeft zich, evenals het oppositionele CDA, vanaf het begin van het debat op het standpunt gesteld dat studenten deel moeten kunnen uitmaken van het faculteitsbestuur, waardoor de minister zich aanvankelijk met zijn bezwaren tot deze twee partijen richtte. Maar nu heeft ook zijn eigen partij zich in dit koor geschaard. De VVD overweegt nu tegen het hele wetsontwerp te stemmen. Het debat wordt volgende week dinsdag voortgezet met het antwoord van de minister.