Cora Dera

Torch Gallery, Lauriergracht 94, Amsterdam. Do t/m za 14-18 uur. Prijzen van 90 tot 4200 gulden. T/m 28 september.

'Cor Dera snijdt foto's uit natuurboeken, plakt ze op en rangschikt ze in groepen.' Meer tekst dan deze ene regel was er in Dera's catalogus Art is dead, long live nature, enkele jaren geleden uitgegeven door Torch Gallery in Amsterdam, niet te vinden. Nu, bij zijn tentoonstelling Nature in dezelfde galerie, is bovenstaande regel nog steeds van toepassing.

Wie Dera's kunstenaarschap op grond van deze omschrijving als oninteressant terzijde wil schuiven, doet er goed aan even stil te staan bij enkele opmerkelijke details. Het gaat om de keuze uit de boeken, de wijze van opplakken en het rangschikken van de groepen.

Om een indruk te krijgen van Dera's kijk op de dierenwereld is het verhelderend om de catalogus nogmaals in te zien. Daarin staan de meest exotische dieren afgebeeld. Dera heeft ze gegroepeerd op soort. Alleen bij 'Seabirds of the world' staat bij wijze van uitzondering maar één afbeelding op een pagina. Het plaatje, een paar pinguïns die dicht bij elkaar staan, is in feite een detail uit een serie van enkele tientallen afbeeldingen, van albatrossen tot zeearenden. Een bijschrift verklaart droogjes '1993, 60x85mm'. Op de volgende bladzijde staan zesendertig 'Hummingbirds', kolibri's, ook een werk uit 1993. De werkelijke afmetingen liegen er niet om, 3920x952mm, maar de reproducties in de catalogus zijn kleiner afgedrukt dan postzegels. Zonder vergrootglas zijn de vogeltjes vrijwel niet te zien.

Kennelijk gaat het Dera om iets anders dan het tonen van de schoonheid van de natuur. Dera kiest voor full-color reproducties waarop de dieren er op hun paasbest uitzien. De afbeeldingen zijn vertrouwd en toch vreemd, zo, keurig opgeplakt op triplex en in groepen aan de spierwitte galeriewand gehangen. In de uit zesentwintig delen bestaande serie 'Hummingbirds' en de drieëntwintig delen tellende 'Owls' zijn de dieren met zorg afgebeeld, als gold het topmodellen. De museale presentatie draagt flink bij aan de waas van heiligheid rond de dieren.

Een uitnodigingskaart voor Dera's Nature waarop een paar apen staan afgebeeld, is verstuurd naar de Stichting AAP (Apen, Adoptie & Protectie). “Ze dachten dat het een sympathie-betuiging betrof”, vertelt galeriehouder Adriaan van der Have. De stichting stuurde folders en stickers retour die nu ter inzage liggen tussen de catalogi. Drie apen kijken angstig uit een kist 'Voor deze gesmokkelde dieren werd de transportkist nog net geen doodskist'. De boodschap van AAP moge in de geest van Dera zijn, de verpakking is volslagen anders.

    • Mark Peeters