BRUG

Kampen krijgt een nieuwe brug over de IJssel. De oeververbinding komt op de plek van de oude stadsbrug en moet een einde maken aan de problemen die het verkeer en de scheepvaart ondervinden. Kampen heeft 20 miljoen gulden in kas voor de brug 41,5 miljoen gulden gaat kosten. Het Rijk betaalt ongeveer 15 miljoen gulden.