Bewogen beweging

In zijn stuk over het toneel van Berlage (CS 30-8), noemt Max van Rooy abusievelijk als titel van de memoires van H.P.L. Wiessing Bewogen beweging, maar de titel luidt Bewogen Portret. Bewogen beweging was de titel waaronder Sandberg in het Stedelijk Museum Amsterdam een expositie organiseerde over mobiele stellages, onder andere van Tinguely.

    • A. Borsboom