Amnesty: verslag bedrijven over mensenrechten

HILVERSUM, 6 SEPT. Bedrijven die zich in het buitenland vestigen, moeten naast een economisch jaarverslag ook een verslag maken waaruit blijkt wat ze voor de mensenrechten doen. Dit stelt de mensenrechtenorganisatie Amnesty International. “Bedrijven zouden jaarlijks kunnen worden doorgelicht op de ethische aspecten van hun beleid, zoals mensenrechten, om te kijken hoe zo'n bedrijf zich gedraagt.

Het mag nooit zo zijn dat mensenrechten ondergeschikt worden gemaakt aan het economisch belang”, aldus Gemma Crijns van Amnesty gisteravond in de actualiteitenrubriek Kenmerk. Amnesty wil verder dat bedrijven gedragscodes opstellen waarin ze zich uitspreken voor het bevorderen van mensenrechten. Bedrijven mogen nooit materiële of directe steun verlenen die bijdraagt aan schending van mensenrechten. Volgens de organisatie moeten bedrijven aparte functionarissen voor mensenrechten en andere ethische kwesties in dienst nemen. De werkgeversorganisatie VNO/NCW noemt de aanbevelingen onwerkbaar. “Het is veel te weinig toegesneden op de specifieke situatie in de diverse landen”, aldus woordvoerder H. Klooster. Hij kan alleen uit de voeten met het voorstel van Amnesty dat bedrijven zich informeren over de mensenrechtensituatie in het land waar ze zich vestigen. Dat gebeurt nu al, zei hij.