Vermeend past fiscaal plan aan na kritiek

DEN HAAG, 5 SEPT. Staatssectretaris Vermeend (Financiën) past, na kritiek van de regeringsfracties PvdA, VVD en D66 en oppositiepartij CDA, zijn wetsvoorstel voor een nieuw belastingregime voor de directeur-grootaandeelhouder aan.

Volgens het Tweede Kamerlid G. Ybema (D66), voorzitter van de vaste Kamercommissie van financiën, is de zogeheten emigratie-heffing van 25 procent van de baan. In het voorstel van Vermeend moest de directeur-grootaandeelhouder met ingang van 1 januari 1997 bij emigratie een heffing van 25 procent betalen over het zogenoemd aanmerkelijk belang, ook als het belang nog niet is verkocht. De fiscaal woordvoerders in de Tweede Kamer noemden dit onderdeel van het wetsvoorstel “onevenwichtig en ondoordacht”. Ze pleitten voor een zogenaamde conserverende aanslag. De fiscus legt wel een aanslag op, maar deze hoeft pas te worden betaald wanneer het belang in een onderneming wordt verkocht. Ook de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn hier een voorstander van. Vermeend zou vanmiddag een brief naar de Tweede Kamer sturen waarin hij deze suggestie overneemt.

In het wetsvoorstel wordt het aanmerkelijk belang verlaagd van 33 13 procent naar 5 procent. De aandeelhouder met een belang van meer dan 5 procent in een BV moet na 1 januari 1997 bij verkoop ook belasting betalen over de vermogenswinst die voor die periode is opgebouwd. “Onaanvaardbaar,” vonden fracties want het komt neer op belastingheffing met terugwerkende kracht. Volgens Ybema kondigt Vermeend in zijn brief aan dat de terugwerkende kracht uit het wetsvoorstel wordt gehaald. Saillant is dat Vermeend daarmee terugkeert naar zijn oorspronkelijke voorstel, maar op instigatie van de Raad van State had hij het wetsvoorstel juist aangepast.

In zijn schriftelijk verslag dringt het Tweede Kamerlid R. van der Ploeg (PvdA) aan op een vrijstellingsregel voor beginnende ondernemers. Concreet denkt de PvdA-woordvoerder aan lagere tarieven of een ruimere definiëring van het begrip aanmerkelijk belang voor startende ondernemers.

In het wetsvoorstel wordt dividend tegen 25 procent belast voor ondernemers die voor ten minste 5 procent eigenaar zijn van hun bedrijf. Dit is een eindheffing, de betaler is geen inkomstenbelasting meer verschuldigd. Een aanzienlijke verlichting van de belastingdruk bij dividenduitkeringen, vinden CDA, PvdA, VVD en D66.

Het voorstel wordt beschouwd als de eerste fase van een nieuw belastingstelsel, het zogeheten analytisch systeem, waarbij kapitaal en arbeid apart worden belast. In het huidige systeem, waarbij loon, rente en dividend worden opgeteld en vervolgens belast - het zogeheten synthetisch stelsel - wordt een analytisch element ingebouwd. De regeringsfracties staan hier positief tegenover.