Tijdschrift gevangene nog niet verspreid

ROTTERDAM, 5 SEPT. Het tijdschrift The-mis Take voor gedetineerden en tbs-veroordeelden wordt vooralsnog niet op grote schaal in penitentiaire inrichtingen verspreid. President B. Punt van de Haagse rechtbank zag gisteren geen grond om de door uitgever Themis in kort geding geëiste vordering hiertoe toe te wijzen. Volgens Punt moeten de partijen eerst proberen zelf overeenstemming te bereiken.

De stichting Themis is belangenbehartigster van gedetineerden. De uitgever heeft als ideaal om het blad gratis te verstrekken aan alle gedetineerden in Nederland. Bij verspreiding van het eerste nummer van The-mis Take wilden de gevangenisdirecties echter niet meewerken. Volgens de leiding van de instellingen is hier geen personeel voor beschikbaar. Het is gevangenen wel toegestaan om zich te abonneren op The-mis Take.

Een te magere dekking oordeelt de stichting. “Het blad loopt op zijn laatste benen”, aldus haar raadsman A. van der Biezen. Volgens hem worden er meer bladen cel aan cel verspreid en is het gebrek aan medewerking gebaseerd op “pure willekeur”. Landsadvocaat M. Dijkstra meent echter dat The-mis Take dezelfde behandeling krijgt als elk ander tijdschrift.

Mochten beide partijen elkaar de komende weken niet vinden, dan buigt Punt zich begin oktober alsnog over de kwestie.