Stellingen

Academische titels dienen bij voorkeur gebruikt te worden bij het ondertekenen van brieven voor Amnesty International.

G.J. DE BRUIN-HORDIJK, TU Delft

Het aanbieden van walkman-vrije coupés zal meer mensen overhalen tot het gebruik van de trein dan de utgebreide 'We gaan ervoor' reclamecampagnes.

J.P.T.W. VAN DEN HOMBERGH, LU Wageningen

Het feit dat de slogan 'God zij met ons' nu ook op de zijkant van de EURO moet komen te staan, laat zien dat geloof nog steeds om geld draait.

D. HISSINK, Rijksuniversiteit Groningen

Het feit dat moderne fietscomputers een maximaal gemiddelde snelheid van 120 km/uur kunnen aangeven, zou men een lichte overschatting van de doelgroep kunnen noemen.

R. HOGERVORST, TU Delft

In plaats van de invoering van een tempobeurs voor studenten om hun studie te versnellen, zou de invoering van een airmiles-programma voor het behaalde aantal studiepunten wellicht meer effect sorteren.

N.L.J.T. HORBACH, Rijksuniversiteit Leiden

Op de effectenbeurs is handel met voorkennis verboden. Op de koerswinst verkregen uit handel zonder voorkennis behoort kansspelbelasting geheven te worden.

B.P. DE HON, TU Delft

Het Heelal is zo groot dat zelfs de meest onwaarschijnlijke scenario's altijd in beschouwing dienen te worden genomen.

S.F. PORTEGIES ZWART, Universiteit Utrecht

Het voor- en nadeel van een coalitieregering is dat niemand krijgt waar hij voor gestemd heeft.

L.C.N. DE VREEDE, TU Delft