Ronny van de Velde verkoopt 54 Duchamps

ROTTERDAM, 5 SEPT. De Belgische kunstverzamelaar en galerist Ronny van de Velde gaat een groot deel van zijn Marcel Duchamp-collectie verkopen. Van de paar honderd werken - multiples, ready mades, documenten, catalogi en unica - die Van de Velde van de kunstenaar bezit, verkoopt hij er 54 aan de Staatliche Museen in het Duitse Schwerin. Met de transactie, die naar verwachting aan het eind van dit jaar wordt afgerond, is een bedrag van vijf miljoen mark (ca 5,7 miljoen gulden) gemoeid.

Onder de kunstwerken die van België naar Duitsland zullen verhuizen, bevinden zich volgens Van de Velde “alle ikonen van Duchamp.” Van de Velde verkoopt onder andere twee van de zeven draagbare musea van Duchamp die hij bezit, de ready made Parijse Lucht, een serie Rotoreliefs en voorstudies van Het Grote Glas.

De overdracht van de collectie Duchamps naar Schwerin is ongebruikelijk. Van de Velde is sinds 1986 een fervent verzamelaar van werk van Duchamp (1887-1968), en koopt volgens eigen zeggen 'alles op wat opduikt'. Bij de opening van een groot Duchamp-retrospectief in zijn galerie in 1991 stelde hij nog 'niet aan de commercie denken.' Nu geeft hij als redenen voor de op handen staande transactie: “Elke expositie die ik tot dusverre heb georganiseerd - over James Ensor, Man Ray en anderen - is verliesgevend geweest.” Het geld dat Van de Velde met de verkoop van een deel van deze Duchamps verdient, wil hij in nieuwe tentoonstellingen en projecten investeren.

Van de Velde heeft er niet aan gedacht zijn Duchamps aan een van de musea in België aan te bieden. In België beschikt alleen het Museum van Schone Kunsten in Brussel over een exemplaar van de catalogus bij de Surealistische Tentoonstelling van 1947, waarop Duchamp een vrouweborst van rubber plakte met de tekst 'Gelieve aan te raken'.

Voor het in de voormalige DDR gelegen museumcomplex in Schwerin betekent de aankoop dat er een begin wordt gemaakt met het aanleggen van een verzameling internationale avantgarde-kunst. Tot dusverre verzamelde het museum, dat een jaarlijks aankoopbudget van 400.000 mark (ca 410.000 gulden) heeft, vooral zestiende- en zeventiende-eeuwse, voornamelijk Hollandse en Vlaamse kunst. Op het gebied van de moderne en eigentijdse kunst toont het museum vooral regionale kunstenaars. Kornelia von Berswordt-Wallrabe, sinds 1993 directrice van de Staatliche Museen in Schwerin, wil daar verandering in brengen. “De internationale avantgarde-kunst is nooit te zien geweest voor het Oostduitse publiek. Nu bestaat die mogelijkheid wel, sinds de val van de Muur”, aldus Von Berswordt.

Het contact tussen Schwerin en Van de Velde werd vorig jaar gelegd, toen Von Berswordt een tentoonstelling met meer dan 150 werken van Duchamp organiseerde. Sindsdien onderhandelen Van de Velde en Von Berswordt over de overdracht van de Duchamps. Inmiddels is er met hulp van provinciale subsidies, giften van particulieren en stichtingen driekwart van het benodigde bedrag bij elkaar gebracht. Zowel Van de Velde als Von Berswordt verwachten dat de eerste Duchamps aan het eind van dit jaar naar Schwerin zullen verhuizen.

    • Lucette ter Borg