Ritzen blijft tegen student in bestuur

DEN HAAG, 5 SEPT. Minister Ritzen (Onderwijs) staat volstrekt afwijzend tegenover de wens van D66 en CDA om studenten op te nemen in het bestuur van de faculteiten. Hij noemt zo'n stap “in strijd met de geest van de wet'. Het zou volgens hem “een wangedrocht' zijn. Ritzen antwoordde de Tweede Kamer gisteren in het debat over het wetsvoorstel MUB, de modernisering van de universitaire bestuursorganisatie.

De studenten komen naar de universiteit om te studeren, en toch niet om te besturen, zo poogde Ritzen de Kamerleden Jorritsma (D66) en Lansink (CDA) te overtuigen. Volgens de minister kunnen de studenten grote invloed uitoefenen door zitting te nemen in de opleidingscommissies. Daar hebben zij inspraak in zaken die voor hen van groot belang zijn. Het pleidooi van D66 om een student deel te laten uitmaken van het meerhoofdige opleidingsbesuur ging de minister ook te ver.

Ritzen verzette zich eveneens tegen de wens van het Kamerlid Rabbae (Groenlinks) dat studenten als medebestuurders lid zouden moeten kunnen zijn van de raad van toezicht, het nieuwe orgaan dat wordt ingesteld boven het college van bestuur.

Voor de minister is een rode lijn in het nieuwe wetsvoorstel dat dergelijke vormen van medebestuur door personeel en studenten, ook in de bestaande universiteitsraden en faculteitsraden, leiden tot een verwarring van verantwoordelijkheden. Hij toonde zich wel bereid om leden toe te staan in het college van bestuur en in de raad van toezicht, die het vertrouwen genieten van de geledingen van het personeel en de studenten. Zo'n positie is vergelijkbaar is met die van een werknemerscommissaris in een raad van commissarissen bij een bedrijf.

Het debat werd gisteren enige tijd onderbroken toen studenten vanaf de publieke tribune even voor 21.30 uur eieren gooiden naar de minister. Vervolgens ontrolden zij twee spandoeken met teksten gericht tegen de nieuwe wet en wierpen zij pamfletten de zaal in met het 'overlijdensbericht' van de universiteits- en faculteitsraad. Eén studente lukte het om vanaf te tribune aan een touw de vergaderzaal te bereiken. De actie vond in stilte plaats.