Regioprovincie Twente onzeker

Gedeputeerde staten van Overijssel hebben verklaard tegen een regioprovincie Twente te zijn terwijl de Regio en de gemeenten daar juist een voorstander van zijn.

ENSCHEDE, 5 SEPT. Het bestuur van de Regio Twente zet vraagtekens bij de argumenten waarmee gedeputeerde staten van Overijssel gisteren de vorming van een regioprovincie Twente hebben afgewezen. In een eerste reactie laat het dagelijks bestuur van de Regio weten niet onder de indruk te zijn van de beweegredenen van GS. Het is niet meer dan een herhaling van zetten, aldus een woordvoerder van de Regio.

Gedeputeerde staten van Overijssel lieten gisteren weten tegen een regioprovincie Twente te zijn. Volgens GS heeft de vorming van een provincie Twente meer nadelen dan voordelen. Het is beter, aldus GS, om te kiezen voor versterking van het lokaal en provinciaal bestuur door herverdeling van taken en door gemeentelijke herindeling, een proces waarmee de provincie inmiddels een begin heeft gemaakt.

GS vinden zowel de Regio Twente als de gemeenten in de regio lijnrecht tegenover zich als het gaat om de vorming van een aparte provincie. Medio april van dit jaar sprak het Regiobestuur zich uit voor een regio-provincie, terwijl eind juni de gemeenten in Twente dat standpunt onderschreven. Een grootschalige herindeling werd door gemeenten en Regiobestuur afgewezen.

Er is door gedeputeerde staten inmiddels een aantal herindelings-varianten geformuleerd - die toevalligerwijs gepresenteerd werden op dezelfde dag dat het Regiobestuur ja zei tegen de regioprovincie. In de komende jaren zal er over de varianten een besluit genomen worden.

Op woensdag 9 oktober zullen provinciale staten van Overijssel zich uitspreken over het voorstel van GS. Uitgangspunt van het provinciebestuur is de gedachte dat de vorming van een regioprovincie leidt tot een verzwakking van het gemeentelijk bestuur van Twente. Ook het vermogen van de voorgestelde regioprovincie om grootstedelijke problemen op te lossen wordt door GS in twijfel getrokken. Bovendien verdraagt een regioprovincie zich volgens GS niet met de tendens van schaalvergroting, zowel op nationaal als op internationaal niveau. “Het behoeft nauwelijks betoog dat zelfstandige provincies in Twente en West-Overijssel een dusdanig formaat zouden hebben, dat zij in internationaal verband een vrijwel verwaarloosbare factoor zullen zijn.”

De vorming van een provincie Twente zou betekenen dat Overijssel opgesplitst wordt in twee kleinschalige provincies met 600.000 inwoners (Twente) en 450.000 inwoners (West-Overijssel). Deze schaalverkleining leidt volgens GS tot een - ongewenste - grotere bestuursdichtheid. Ongewenst, omdat een grote bestuursdichtheid bijdraagt aan de kans op bestuurlijke vertroebeling en vermindering van slagkracht.

Tenslotte worden op deze manier de mogelijkheden voor decentralisatie van rijkstaken beperkt, meent het provinciebestuur. “De bestuurlijke organisatieverandering zelf zal zeker leiden tot hogere bestuurskosten. Het splitsen van de provincie leidt per saldo tot structurele meerkosten van bijna vijftien miljoen gulden per jaar. De eenmalige kosten worden geschat op vijftig tot zestig miljoen gulden.”

Naar verwachting zal het kabinet - dat provincie en Regio heeft gevraagd een standpunt omtrent de vorming van een regioprovincie te formuleren - dit najaar een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van Twente.

    • André Ritsema