REGELS VOOR WERKEN MET BEELDSCHERMEN

Werkgevers moeten sinds 31 december 1992 voldoen aan een EG-richtlijn voor het werken met beeldschermen. Volgens TNO-onderzoek hebben veel beeldschermwerkers uiteenlopende klachten:

vermoeidheid en nervositeit (50 procent van de werknemers) vermoeide ogen (37 procent) spier- en gewrichtsklachten (37 procent) hoofdpijn (20 procent) huidirritaties (17 procent)

Als een werkgever computers introduceert moet hij zich vooraf op de hoogte stellen van de regels. Ook moet hij nagaan of de werkplek risico's voor de gezondheid oplevert. De werknemers moet hij over de te nemen maatregelen informeren. Iedere werknemer die aan beeldschermwerk begint, moet een opleiding kunnen volgen. Tevens kunnen werknemers om een kostenloze ogentest vragen.

Een werknemer kan de apparatuur zelf instellen. Het beeldscherm is verstelbaar en te kantelen, liefst met een afzonderlijke poot onder het scherm. Het beeld mag geen hinderlijke flikkering of instabiliteit vertonen. De letters op het scherm zijn scherp en groot genoeg, met voldoende afstand tussen de regels. Er is geen glans of spiegeling.

Het toetsenbord is hellend geplaatst en er is voldoende ruimte om steun te bieden aan handen of armen. Het is los geplaatst van het beeldscherm. Het oppervlak van de toetsen is mat, opdat ze niet spiegelen. Bij een normale houding zijn de toetsen goed leesbaar.

Ook de werktafel spiegelt niet. Er is voldoende ruimte om dingen neer te leggen, waardoor hoofd- en oogbewegingen tot het minimum beperkt kunnen blijven. Een documenthouder is stabiel en instelbaar, net als de werkstoel, die met minimaal vijf punten op de vloer staat, voldoende steun aan het lichaam biedt en is aan te passen aan de werkhouding, zowel naar hoogte als naar hellingshoek.

Slechte verlichting kan vermoeide ogen veroorzaken. Daarom zijn de lampen zodanig geplaatst dat het beeldscherm goed leesbaar blijft. Ook is er zonwering aanwezig die is in te stellen op de hoeveelheid licht. Het geluidsniveau dat computers en andere apparaten veroorzaken, is in een ideale werkomgeving minimaal. De hoofdregel is, dat het mogelijk is een gesprek te voeren zonder de stem te verheffen.

De programmatuur is gebruiksvriendelijk. De werkgever mag zonder toestemming niet bijhouden hoeveel werk een werknemer verricht, of wat de kwaliteit daarvan is. Het tempo waarin informatie op het scherm verschijnt, is aangepast aan het werktempo van de gebruiker.

Meer informatie is te verkrijgen bij de regiokantoren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Regio Noord, Postbus 30016, 9700 RM

Groningen, (050) 5 22 58 80 Regio Midden, Postbus 820, 3500 AV Utrecht

(030) 2 30 56 00 Regio Oost, Postbus 9018, 6800 DX Arnhem

(026) 3 55 71 11 Regio Zuid-West, Postbus 9580, 3007 AN

Rotterdam, (010) 4 79 83 00 Regio Noord-West, Postbus 58366, 1040 HJ

Amsterdam, (020) 5 81 26 12 Regio Zuid, Postbus 300, 6200 AH Maastricht

(043) 3 21 92 51