P.W. Lokollo

De laatste gevolmachtigde minister van de Republiek der Zuid-Molukken P.W. Lokollo is dinsdag 3 september in Assen overleden. Lokollo, die 92 jaar is geworden, behartigde in de jaren vijftig en zestig de belangen van de Molukse Republiek in het buitenland.

Hij had de taak een vertegenwoordiging op te zetten van de in ballingschap verkerende regering en steun te zoeken bij Nederland en de Verenigde Naties. Na de executie van president Soumokil op 12 april 1966 door het regime van Soeharto vormde Lokollo met de eind vorig jaar overleden ir. J.A. Manusama een regering in ballingschap in Nederland. Lokollo bekleedde de functie van vice-president. Tijdens de gijzelingsacties door Zuidmolukse jongeren in Wijster in december 1975 fungeerde Lokollo's huis in Capelle aan den IJssel als crisiscentrum voor de bemiddeling tussen de actievoerende Molukkers en de Nederlandse regering.