Pensioenen

Wat er ook besloten wordt over de pensioenen, er wordt onrecht gedaan als het gemiddelde loon over de arbeidsloopbaan als norm wordt gehanteerd. Er zijn namelijk mensen die een deel van hun arbeidsloopbaan voor kinderen hebben gezorgd, een huishouden draaiende hebben gehouden of onvrijwillig werkloos zijn geweest.

Het is geen 'fair play', als deze mensen op hun 65ste worden afgerekend op hun gemiddelde arbeidsinkomen vanaf hun pakweg 21ste jaar. Zij hebben bijgedragen aan de opbouw van het pensioen van hun echtgenoten en kinderen, zij hebben geen 'schuld' aan het niet opbouwen van pensioenrechten, maar worden dan toch met lege handen de ouderdom ingestuurd. Als het gemiddelde loon de norm wordt, dan dienen de jaren van onbetaalde verzorgende arbeid en onvrijwillige werkloosheid mee te tellen alsof zij deel uitgemaakt hadden van de arbeidsloopbaan, en niet als een 'gat' waarover geen pensioen uitbetaald hoeft te worden.

    • Peter Leegemaat