Overtollig, vaak melig en soms leerzaam

Computerbladen zijn er in overvloed. Maar weinige zijn interessant en toegankelijk.

Volgens sommigen zou het computertijdperk het snelle einde van het geschreven woord inluiden, maar ironisch genoeg lijkt juist voor de computerlectuur eerder het omgekeerde het geval. In elke willekeurige kiosk zijn tegenwoordig tientallen, soms wel honderden bladen over dit onderwerp te vinden. Al die periodieken mogen dan door het enthousiasme van de adverteerders bestaansrecht hebben, hun lezenswaardigheid rechtvaardigt hun aanwezigheid beslist niet.

Al de achterkanten van die advertenties en advertorials moeten natuurlijk ook worden gevuld. Dat leidt tot tekstueel zetmeel: overtollig en vaak melig. De eentonigheid spreekt ook al uit het gros van titelkeuzes: een weinig originele variatie op eenzelfde thema. Als het, zeg maar, bladen van de slagersbranche waren geweest, hadden ze Vleesvisie, Meat World of de Worst geheten. Dat vele van die bladen wild geworden vormgevers in dienst hebben, kan de heersende kleurloosheid nauwelijks verhullen. Je vraagt je daarom af waarom die publiciteitsmensen van de pc-branche toch jaargangen lang in die advertentiefuiken lopen.

Maar genoeg geklaagd. Er zijn verscheidene grotere - en vooral al langer bestaande - bladen waar de consument wel degelijk wat aan heeft. Wie een pc of andere apparatuur wil kopen, doet er goed aan verschillende jaargangen van de betere, technisch georiënteerde bladen in te zien. Ook de tijdschriften die Internet behandelen, zijn nuttig. Ze signaleren de leukste websites en dat scheelt vaak uren zoeken en dus een fortuin aan telefoontikken.

Voorbeelden van Nederlandse computerbladen zijn PCMagazine, Computerinfo en de Automatiserings Gids. Het door VNU Business Publications uitgegeven PCMagazine, roepnaam PCM, heeft een conventionele redactionele formule met een voorwoord, ingezonden brieven, commentaren, produktnieuws en -tests. Het is technisch georiënteerd, maar de warenonderzoeken zijn voor iedereen toegankelijk. Handig is dat deze tests nog eens op een eigen BBS (Bulletin Board System, een soort elektronisch prikbord) op de pc kunnen worden nagelezen.

Computerinfo, uitgegeven door Wegener, gebruikt dezelfde formule als PCM. Ook hierin staan veel tests en technische trends. Die zijn allemaal nog eens te bekijken op een website die via Internet te bereiken is. Via deze website zijn tevens allerlei andere tijdschriften in te bladeren, ook buitenlandse.

In de op krantenpapier uitgegeven Automatiserings Gids, 'weekblad voor informatie-technologie', zijn vooral nieuwsberichten en reportages met een informatietechnologische inslag te vinden. De Automatiserings Gids, die wordt uitgegeven door Ten Hagen & Stam, heeft tevens een website.

De meeste computerbladen komen uit het buitenland. Een van de beste technische tijdschriften is het Amerikaanse Byte - dat bestaat dan ook al 21 jaar. Byte wordt wel hèt computerblad genoemd. Je komt er zowel Apple- als Microsoftsystemen in tegen. De tests van Byte staan bekend als gezaghebbend. Byte heeft een website. Daarnaast zijn het Britse Personal Computerworld en het Duitse CT, Magazin für Computer Technik, noemenswaardig.

De gewone computerbladen delen de kiosk-schappen met enkele gespecialiseerde tijdschriften, waarvan de spelletjestijdschriften een grote groep vormen. De zogeheten gamesbladen ontlopen elkaar niet veel. In bijna allemaal zijn dezelfde apocalyptische impressies van agressieve spelletjes te vinden, waarin bij voorkeur hordes buitenaardse gedrochten of nazi-slechteriken het loodje moeten leggen. Een van de betere bladen uit dit genre is het Britse Edge, waarin vraaggesprekken voor de nodige afwisseling zorgen en ook de interactieve spelletjes aan bod komen die met veel deelnemers tegelijk via Internet kunnen worden gespeeld.

De Internetrage heeft ook in Nederland zijn papieren weerslag gekregen in de vorm van Wave dat twee jaar bestaat, en Net, dat zijn derde jaargang beleeft. Het Nederlands/Belgische Wave is wat betreft opzet en vormgeving duidelijk geënt op het Amerikaanse Wired dat weer een kruising is van Byte en het Amerikaanse satirische, absurdistische weekblad Mad. In het zomernummer staan verhalen over robothondjes, de nieuwe generatie hackers en een vraaggesprek met seksbom Monique Sluyter over haar website. De vormgeving is wel zodanig dat de advertenties en de redactionele pagina's nauwelijks uit elkaar zijn te houden. Net is wat conventioneler dan Wave, zowel qua inhoud als vormgeving. In het gecombineerde juli- en augustusnummer zijn onder andere artikelen opgenomen over nieuwsvoorziening op het Internet, over de nieuwe computertaal Java en over kleine videocameraatjes.

    • Menno Steketee