Onvrede over plan huizen te bouwen in Laakhavengebied

DEN HAAG, 5 SEPT. De Haagse gemeenteraad is ontevreden over de handelwijze van VVD-wethouder R. van der Laar (Economische Zaken) bij het bestemmen van een gedeelte van het bedrijventerrein Laakhaven voor woningbouw. De raad vindt het “politiek onjuist” dat de wethouder in zijn beleid anticipeert op gewijzigde plannen voor het bedrijventerrein waarover de raadscommissie voor Economische Zaken zich nog moet uitspreken.

De VVD-wethouder heeft een reis naar Noorwegen wegens de onstane situatie afgezegd. Begin deze week heeft Van der Laar de leden van de raadscommissie voor Economische Zaken gebeld om de zaak uit te leggen en een 'mea culpa' uit te spreken.

Van der Laar presenteerde bijna twee maanden geleden de plannen voor de bouw van duizend woningen in Laakhaven ten zuiden van station Hollands Spoor in plaats van kantoren. Volgens de wethouder zijn kantoren op deze locatie moeilijk te verhuren. De raadscommissie zou de plannen eind september bespreken, zei Van der Laar toen. In de tussenliggende maanden is overleg gevoerd met bedrijven. Alle partijen in de raad spreken hierover nu hun verbazing uit. Het CDA en D66 noemen de handelwijze “politiek onjuist”. De PvdA noemt Van der Laars gedrag “niet handig”. De VVD wil opheldering.

De raadsleden vrezen met name dat Van der Laar afspraken met derden heeft gemaakt over de nog niet goedgekeurde plannen. De Haagse woningbouwvereniging Patrimonium werkt sinds een jaar aan de voorbereiding van de bouw van 441 woningen boven een aantal bedrijfsruimten aan de Calandkade. Ook is volgens de D66-fractie in de Haagse raad aan ten minste één bedrijf te kennen gegeven dat het moet voldoen aan gewijzigde milieueisen als gevolg van de plannen voor woningbouw.

Van der Laar bood de commissie in mei al zijn verontschuldigingen aan voor het ter visie leggen van een een woningbouwplan in het gebied zonder daarover de commissie te hebben geïnformeerd. In de brief bevestigt hij dat er inderdaad plannen in voorbereiding zijn voor omvorming van kantoorvolume naar woningen in het gebied Laakhaven. In juni volgde een tweede brief aan de commissie waarin Van der Laar de plannen opnieuw aankondigt.

De raadsleden zijn behalve over het passeren van de raadscommissie ontstemd over de plannen zelf. Zij zijn er niet van overtuigd dat het noodzakelijk is woningen te bouwen op een plaats die is bestemd voor bedrijfsvestiging. Den Haag kampt met een groot tekort aan bedrijfsterreinen. Van der Laars woordvoerder wijst er echter op dat in de gewijzigde plannen alleen kantoren zijn verdwenen, en er voor bedrijfsterreinen juist meer ruimte beschikbaar komt.