OESO: Duits begrotingstekort boven 3 pct

AMSTERDAM, 5 SEPT. Bij ongewijzigd beleid zal Duitsland volgend jaar uitkomen op een begrotingstekort van 3,4 procent. Daarmee mist het land een van de belangrijkste criteria voor toetreding tot de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Dit schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in het vandaag verschenen rapport over de Duitse economie. Uitvoering van het door bondskanselier Kohl beoogde bezuinigingspakket van rond 70 miljard D-mark (78 miljard gulden) kan ervoor zorgen dat Duitsland het EMU-doel van een begrotingstekort van 3 procent van het bruto binnenlands produkt (bbp) volgend jaar wel haalt.

De OESO waarschuwt ervoor dat het bezuinigingsplan schade kan oplopen bij behandeling in de Bundeskammer (het Duitse equivalent van de Eerste Kamer), waarin de Duitse deelstaten zijn vertegenwoordigd. Die zullen de bulk van de bezuinigingen moeten uitvoeren. Ook wijst de OESO op het gebrek aan eenduidige richtlijnen bij de uitvoering van het bezuinigingsplan op deelstaatniveau, dat de uitkomst van het plan onzeker maakt.

De OESO raamt voor het lopende jaar een begrotingstekort van tussen 3,5 en 4 procent in Duitsland, dat goeddeels het resultaat is van de tegenvallende economische groei in 1995 en in het lopende jaar. Vorig jaar groeide de Duitse economie met 1,9 procent.

Als gevolg van lagere consumptieve bestedingen en investeringen en van een terugval in de bouwsector raamt de OESO voor dit jaar een economische groei van 0,5 procent. Dat is minder hoog dan de jongste raming door de Duitse regering, die 0,75 procent bedraagt. Economen in de private sector ramen de groei nog hoger, op 1 procent.

In het lopende halfjaar en volgend jaar komt Duitsland volgens de OESO uit het economische dal, door het verbeteren van de exportsector, het effect van lastenverlichting van begin dit jaar en de waardedaling van Duitse mark na het extreme niveau dat de munt vorig jaar bereikte. Volgend jaar zal de economie volgens de OESO met 2,4 procent groeien. De werkloosheid stabiliseert, maar blijft hoog op een niveau van 10,4 procent volgend jaar.

De OESO is lovend over het deze zomer door Kohl gelanceerde 50-puntenplan om de Duitse economie minder rigide en concurrerender te maken, maar waarschuwt dat dit slechts een stap is in de goede richting om Duitslands economische problemen op de de lange termijn op te lossen.

Gisteren maakte het Duitse bureau voor de statistiek bekend dat het bbp in het tweede kwartaal van dit jaar is gegroeid met 1,2 procent op jaarbasis.

Dat is meer dan de regeringsprognose van een groei van 1 procent in die periode. Met name een beter dan verwachte export was de motor achter de groei, maar ook de toegenomen overheidsbestedingen hielpen mee, met een groei op jaarbasis van 3,6 procent. De particuliere bestedingen zakten juist iets in, met een groei van 1,2 procent op jaarbasis tegen een toename van 1,8 procent in het eerste kwartaal.

In het eerste kwartaal stagneerde de Duitse economie nog, met een groei van 0,2 procent op jaarbasis.

Voor het westen van Duitsland gaf het bureau voor de statistiek een percentage voor het tweede kwartaal van 1,1 op. In het eerste kwartaal groeide de economie daar met 0,3 procent. In het oosten van het land liggen de percentages op respectievelijk 2,6 en minus 1,2.

Vanorgen werd ook bekendgemaakt dat de werkloosheid in Duitsland in augustus is blijven staan op een percentage van 10,2 procent, even veel als in juli. In west-Duitsland ging de werkloosheid licht omhoog, met 26.000 mensen, tot 2,806 miljoen mensen. In het oosten van Duitsland daalde de werkloosheid met 12.000 tot 1,133 miljoen. Daardoor bleef de werkloosheid in het westen ongewijzigd op 9 procent, en die in het oosten eveneens ongewijzigd op 15 procent.

De directeur van het arbeidsbureau, Bernhard Jagoda, verkaarde dat in de gematigde ontwikkeling van de conjunctuur eigenlijk geen verandering is gekomen. De vermindering van het aantal werklozen in het oosten Duitsland is het gevolg van de opleving van de bedrijvigheid die normaal is bij het naderen van het najaar, aldus Jagoda.

De Duitse centrale bank, de Bundesbank, liet vanmorgen weten dat het belangrijkste rentetarief voor de geldmarkt, de beleningsrente, de eerstkomende twee weken ongewijzigd blijft op 3 procent. Twee weken geleden verraste de Bundesbank met een renteverlaging met 0,3 procentpunt tot het huidige niveau van 3 procent.