Nieuwe spelling

De spelling van het Nederlands is een conventie die berust op een afspraak tussen alle taalgebruikers. Het is niet erg elegant deze afspraak eenzijdig te verbreken zoals de overheid nu gedaan heeft met de invoering van de nieuwe spelling.

Nu is er nog een nieuwe afspraak waar wij staatssecretaris Nuis aan kunnen houden: hij heeft namelijk een evaluatie van de nieuwe spelling beloofd tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer van 20 juni jongstleden. Wij weten langzamerhand wat de nieuwe regels inhouden: ruggenspraak, kippenei en vlaggenschip naast zinnebeeld, na-apen naast geërgerd, en het opwaarderen van de voorkeurspelling tot enig toegelaten spelling. NRC Handelsblad schrijft bijvoorbeeld toch maar produkt, produktie en produktief met de k van de 'oude' regels.

Tot nu toe heeft de overheid bijzonder weinig acht geslagen op de reacties die de maatregelen die zij heeft genomen oproepen. Laten wij deze kans om onze afwijzing van de nieuwe spelling kenbaar te maken niet onbenut laten.

    • A.G. Reinders-Reeser