Kamer verdeeld over hogere accijns tabak

DEN HAAG, 5 SEPT. De coalitiepartijen in de Tweede Kamer zijn verdeeld over de verhoging van accijns op sigaretten en shag. PvdA en D66 vinden de voorgestelde verhoging van vijftig cent “aan de magere kant”. De VVD voelt net als oppositiepartij CDA niets voor een extra heffing op tabakswaar. Sigaren zullen vooralsnog niet duurder worden.

Dit bleek vandaag tijdens de behandeling van de nota Takbaksontmoedigingsbeleid in de Kamer.

Volgens de Kamerleden Oudkerk (PvdA) en Van Boxtel (D66) is een verhoging “van een gulden tot een knaak” veel effectiever om jongeren van het roken af te houden. “Ondanks dat er jaarlijks dertigduizend mensen ten gevolge van roken overlijden en er honderdduizend mensen stoppen met roken, is het aantal rokers gestegen. De industrie zit dus ondanks of dankzij het beleid op rozen”, aldus Oudkerk. “Een flinke accijns helpt de drempel voor jongeren verhogen”, meent Van Boxtel.

De fracties van de VVD en het CDA vinden dat het kabinet niet eerst kan aankondigen geen verhoging door te zullen voeren, om vervolgens toch een extra heffing van vijftig cent aan te kondigen. Volgens Van Blerck (VVD) leidt een extra accijns tot een toename van de illegale handel. “Bovendien hebben de bewindslieden op 9 april gezegd dat een accijnsverhoging niet aan de orde was.” Lansink (CDA) vindt ook dat de indruk wordt gewekt dat de afspraken met de industrie worden “geschonden”. Volgens minister Wijers (Economische Zaken) is er “nadrukkelijk nooit een afspraak over accijnzen gemaakt”.

Een meerderheid van de fracties in de Tweede Kamer twijfelt over de haalbaarheid van het instellen van een leeftijdsgrens voor het kopen van tabak. Volgens Oudkerk kan de grens van achttien jaar weliswaar een goed signaal zijn naar de ouders, maar hoeft dat niet wettelijk geregeld te worden. VVD en CDA “zien helemaal niets” in een leeftijdsgrens, omdat door de slechte handhaafbaarheid “het doel voorbij wordt geschoten”. D66 ziet er wel heil in. Van Boxtel: “Het werkt mee aan een cultuuromslag.”

CDA en VVD vinden dat nog meer nadruk moet komen te liggen op voorlichting en preventie om zo te voorkomen dat jongeren gaan roken. “Roken is stom en niet gaaf, zo moet de jeugd gaan denken”, vindt Lansink. Volgens Van Blerck is de zelfregulering van de tabaksindustrie voor reclame op jongeren het geschikste middel. D66 en PvdA voelen meer voor wettelijke richtlijnen over tabaksreclame.

De coalitiepartijen D66 en PvdA vinden voorts dat het aantal punten waar sigaretten en shag te verkrijgen zijn moet worden teruggebracht. Ze vroegen de ministers Borst (Volksgezondheid) en Wijers (Economische Zaken) in overweging te nemen sigarettenautomaten te verbieden. Ook de verkoop van pakjes van vijf en tien sigaretten zou volgens hen moeten worden verboden.