J. ter Laak

J. ter Laak (57) treedt met onmiddellijke ingang af als algemeen secretaris van Pax Christi Nederland. Volgens het bestuur treedt Ter Laak “om redenen van persoonlijke aard” af. Hij wil met zijn besluit bijdragen aan de oplossing van een arbeidsconflict, aldus het bestuur. Van 1968 tot 1974 was hij adjunct-secretaris. Daarna werkte hij als priester van het aartsbisdom bij het KRO-omroeppastoraat. Vanaf 1983 was hij algemeen secretaris van de vredesbeweging.