FNV bezint zich op positie

DEN HAAG, 5 SEPT. De grootste vakcentrale, de FNV, gaat zich de komende maanden sterk bezinnen op haar identiteit. Sommige aangesloten bonden willen dat de FNV zich als maatschappelijke organisatie met alle aspecten van de samenleving bemoeit. Anderen vinden juist dat de vakcentrale zichzelf beperkingen moet opleggen en zich vooral moet bezighouden met directe belangenbehartiging.

Gisteren werd tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het twintigjarige bestaan van de vakcentrale in Amsterdam een voorontwerp voor een nieuwe grondslag gepresenteerd. De vorige grondslag stamt uit 1981 en wordt als verouderd beschouwd. Iedereen binnen en buiten de FNV wordt uitgenodigd om voor 12 oktober 1996 op de aanzet tot een nieuwe grondslag te reageren. Op basis van de reacties wordt een definitief ontwerp samengesteld, dat volgend jaar tijdens een congres tot besluitvorming moet leiden.FNV-voorzitter J. Stekelenburg formuleerde gisteren in een toelichting op het voorontwerp één kerntaak voor de vakbeweging: de behartiging van werknemersbelangen. “Daaraan ontleent de FNV haar gezag”, aldus Stekelenburg. “Op dat terrein hebben we de ambitie om de absolute deskundige te zijn. Het is ons terrein”. Dat wil echter volgens hem niet zeggen dat de FNV een one issue-club is. “Wij zijn een brede beweging”, aldus Stekelenburg gisteren in een toelichting. “Vanuit het arbeidsbestel trachten wij invloed uit te oefenen op de samenleving”.

In het voorontwerp voor de nieuwe grondslag wordt de FNV gepresenteerd als “een beweging die de oude, maar immer actuele idealen gelijkwaardigheid, solidariteit, vrijheid en rechtvaardigheid op een eigentijdse manier vorm geeft en combineert met nieuwe idealen: economische zelfstandigheid en duurzame ontwikkeling”. Het werkterrein van de FNV is “arbeid en inkomen”, aldus de nota. De FNV zet zich in “voor arbeidsrelaties die werk- en inkomenszekerheid bieden en de mogelijkheid voor werknemers om zich in het werk te ontplooien” en keert zich tegen de neiging bij werkgevers “om arbeidskracht puur als koopwaar te zien”.

In het voorontwerp worden nieuwe accenten gezet zoals “loopbaanbegeleiding” en “het wapenen van werknemers voor de arbeidsmarkt” door middel van scholing. Ook moeten werknemers volgens de FNV “op de werkplek reëel zeggenschap hebben over de gang van zaken”. De FNV is verder voor “verdere verzelfstandiging van uitkeringsrechten in de sociale zekerheid”. Ook het milieu en voor iedereen toegankelijke voorzieningen in de sfeer van onderwijs en gezondheidszorg krijgen aandacht.

    • Frank van Empel