Filebestrijding

Aan de reeks 'Maatregelen voor bestrijden van files' zoals vermeld in de nota 'Samen Werken aan Bereikbaarheid' (24 augustus), ontbreekt een mijns inziens zeer effectieve ingreep om files te bestrijden.

Ik denk dat het noodzakelijk zal zijn zo snel mogelijk de leeftijd waarop het rijbewijs kan worden gehaald te verhogen van 18 naar 21 jaar.

Uiteraard zal een dergelijk voorstel op grote weerstand stuiten, vooral van de betrokken jongeren en binnen de kringen van de rijvaardigheidsopleidingen. Dat weegt echter geenszins op tegen de te verwachten positieve gevolgen van een dergelijke verhoging van de leeftijdsgrens, want niet slechts het reduceren van files maar ook ter bevordering van de verkeersveiligheid kan een dergelijke structurele maatregel zinvol zijn.

Overigens blijven alle maatregelen voor bestrijding van files lapmiddelen zolang een in alle opzichten doelmatig, wijd vertakt en laaggeprijsd netwerk van openbaar vervoer in dit land ontbreekt.

    • F.M.G. op de Coul