Een encyclopedie is echt niet meer nodig

De lezers van NRC Handelsblad op Internet is gevraagd of de pc hun leven heeft veranderd. Een greep uit de binnengekomen e-mail.

Belastingvrij

En of de pc mijn leven heeft veranderd! Ik breng vele slapeloze nachten met een of ander spelletje door. Maar ook heb ik door de computer werk in Malta gevonden. Mooi weer, vier procent inkomstenbelasting, acht procent sociale lasten, geen onroerend-goedbelasting, geen reinigingsrechten, geen gemeentelijke, provinciale of om het even welke andere belastingen...

Erwin Overvliet, Malta

Computer universale

December vorig jaar hebben wij een computer in huis gekregen, zo'n computer universale: snelle processor, CD-ROM-speler, geluidskaart, speakers, microfoon en modem met Internet-aansluiting. Al mijn aandacht voor normale activiteiten - muziek, school en sport - verplaatste ik naar de computer. Als ik vroeger een nieuw speeltje kreeg, was dat hartstikke leuk totdat er niets nieuws meer aan te beleven was. Een computer is een pakhuis van leuke speeltjes. Inmiddels heb ik, denk ik, de computer grotendeels ontdekt. Ik kan nu de draad van mijn gewone activiteiten weer oppakken. De computer is vrijwel net zo gewoon geworden als een normaal huishoudelijk apparaat.

Erik van der Veen (17), Oegstgeest

Gehaast

Ik denk steeds meer via mijn computer, en weet eigenlijk niet of dat een gunstige ontwikkeling is. Een voorbeeld: mijn vriendin komt terug uit Griekenland. Vroeger zou ik een uurtje vòòr haar aankomst even de Schiphollijn bellen, zodat ik op tijd op het vliegveld ben. Meestal was ik te vroeg, maar ging dan rustig een krantje lezen en m'n koffie drinken. Nu tik ik via Internet het vluchtnummer in, en weet per minuut hoe het met de vertragingen zit. Ik kom scherp op tijd en moet rennen naar de aankomsthal. De informatie wordt perfect, maar ik merk dat mijn gedrag daardoor steeds gehaaster wordt. De waan van de dag?

Jan van Thiel, Loosdrecht

Medicijn

De pc is een medicijn tegen het ouder worden. Niet alleen omdat ik dankzij de computer actief bezig ben, maar ook omdat de computer je tot op zekere hoogte vrijwaart van gebreken waar men in toenemende mate aan lijdt: geheugenverlies, minder accuraatheid in administratie enz. Je kunt de applicaties in computers zo programmeren dat ze onmiddellijk melding maken van je fouten, zodat je deze kunt corrigeren. Dat spreekt al heel duidelijk in allerlei administratieve programma's. Ook heeft de computer het me mogelijk gemaakt belangrijke diensten te betrekken uit het land dat mij het meest convenieert. In mijn geval zijn dat vooral de bank en informatiebronnen. In Italië hebben wij geen bank wegens de hoge kosten en de magere dienstverlening.

Paul Bauduin, Fornole, Italië

Vervelen

We vervelen ons niet meer zo tijdens de nachtdienst, als er tenminste niets te doen is. De vorm en inhoud van ons vak en de communicatie erover zijn de laatste vijf jaar aanzienlijk veranderd. Zeker binnen ons medische beroep, omdat beeld- en informatieverwerking en uitwisseling van onderzoeken in de gezondheidszorg een grote ontwikkeling doormaken.

P. Francissen, Nijmegen

Encyclopedie

Als 65-jarige man ben ik nu regelmatig op het Internet. Ik stuur dagelijks e-mails naar vrienden en familieleden over de gehele wereld. Ik lees Nederlandse kranten, raadpleeg het KNMI voor het weer in Nederland en in de andere Europese landen. Het zou goed zijn voor mijn leeftijdsgenoten om op het Internet rond te kijken. Er zijn zoveel interessante artikelen te lezen en het is een rijke bron van informatie. Men heeft echt geen encyclopedie meer nodig.

Dolf Wunderlich, Long Beach, Californië (VS)

Adoptie

Heeft de pc mijn leven veranderd? Absoluut! We waren met adoptie bezig. Via Internet kwam ik in contact met Amerikaanse instanties. Uiteindelijk vonden we in mei 1995 een adoptiebureau in Philadelphia, waarvan de directrice via e-mail bereikbaar was. In april dit jaar kwam het grote nieuws: zij hadden een kindje voor ons gevonden. Tweede paasdag sloten we ons derde kind, Mitchell Jeffrey, in de armen. In december keren we terug naar Amerika voor de afrondende rechtszitting. Alle tussentijdse vragen en details worden via de computer 'even' geregeld.

Ed Mantel, Andijk