Domheid zal overbodig blijken

Gerrit Komrij (52), schrijver:

STELLING: Door de pc zullen het Utopia van Thomas More en de monde idéal van Jean-Jacques Rousseau alsnog werkelijkheid worden.

De pc zal een volmaakte mensheid scheppen. Vanzelf doel ik niet op de pc als een soort schrijfmachine met lichtgevend scherm, maar op de pc als een prachtschakel in de keten van de internationale gemeenschap. Elk mens zijn eigen pc en elke pc zijn eigen mens. Er zal een wereldwijde, permanente open lijn ontstaan tussen arm en rijk, zwart en geel, man en vrouw, geschoold en ongeschoold. Waar de luitjes van Walden en de eerste christenen alleen maar van konden dromen zal geschieden: iedereen zal beantwoorden aan de norm van de ideale mens.

Luiheid wordt opgeheven. Voor hen die opzien tegen arbeid en creativiteit worden er voldoende standaardbrieven, modellen, sjablonen en templates onder handbereik gehouden om moeiteloos te kunnen blijven communiceren. Iedereen beschikt over een eigen automatische piloot, 24 uur per dag. Luiheid wordt een ouderwets woord.

Domheid zal eveneens overbodig blijken. Nu al leveren Internetproviders uitgebreide spelling- en grammaticacheckers mee, in welke taal men ook wenst, van Fries tot Aramees. Alle communicatie zal foutloos verlopen. Ongeschoolden worden in staat gesteld hun achterstand te verbergen. Wie dom is zal er niet meer door opvallen, wat hetzelfde is als intelligent zijn.

Ook boeven en schurken worden onherkenbaar opgeknapt. Slechteriken zullen zich elke gefingeerde persoonlijkheid kunnen aanmeten, door een virtueel curriculum vitae uit de kast te toveren of door zomaar een goeiige digitale foto. Iedereen presenteert zichzelf graag als engelachtig en goudeerlijk. Nu kan en zal iedereen het doen ook. Er wordt geen oplichter meer betrapt, want er is geen mogelijkheid meer een oplichter te herkennen.

Kortom, in de wereldwijde permanente zielsgemeenschap hebben luiheid, domheid en schurkachtigheid afgedaan. Elk mens valt samen met het gezicht dat hij opzet. Dat wordt uiteraard, ijdel als hij is, zijn ideale gezicht. Internet zal als Utopia zijn of niet zijn.

De roman en de treurbuis gaan gouden tijden tegemoet, mits ze geheel in tegenstelling tot nu domme mensen ten tonele voeren. 's Nachts zal men vermomd de straat op gaan om in clandestiene ruimten te luieren. Wie in innoverende bedrijven wil investeren, zal eens serieus moeten gaan denken aan fabriekjes die stiletto's produceren.

Aanbevolen literatuur - Utopia, Thomas More, ƒ 25,-, ISBN 90-253-3386-9