Domheid zal overbodig blijken

Maurice de Hond (48), directeur informatie- technologie en nieuwe media van Wegener Arcade:

STELLING: De pc zal, in zijn rol als communicatiehulpmiddel, de positie en het belang van de bestaande media fundamenteel veranderen.

De pc is inmiddels een zeer veel gebruikt hulpmiddel bij het produktieproces van de media. De tekstverwerkingsfunctie wordt bij alle media intensief gebruikt. Tevens speelt de pc een rol bij het opmaken van pagina's, het versturen van foto's, de abonnementenadministratie, enz., enz. Toch merkt de eindgebruiker er vrij weinig van dat, achter de schermen, de pc zo intensief wordt gebruikt.

Vooral door de ontwikkeling van Internet is de pc zich nu sterk aan het ontwikkelen als communicatiehulpmiddel. Via pc, modem en een aansluiting op Internet kan de gebruiker met de snelheid van het licht zijn ogen, oren en mond over de aarde verplaatsen. Van een blind wereldwijd communicatienetwerk, dat het telefoonnet in feite is, maken we nu een ziend communicatienetwerk, waarop al meer dan vijftig miljoen mensen zijn aangesloten en dat een tot dusver ongekend groeitempo kent.

Via dit netwerk kunnen mensen in allerlei varianten communiceren (via E-mail, in nieuwsgroepen enz.) en op allerlei wijzen interactief met informatie en amusement omgaan. Dit netwerk is ook bij uitstek geschikt om de gebruiker geïndividualiseerd te behandelen en te benaderen. Zo is er al een dienst beschikbaar (Pointcast Network), waarbij de gebruiker een volledig geïndividualiseerd nieuwsstation op zijn computer krijgt met eengeweldige vormgeving en up-to-date informatie van hoge kwaliteit.

Hoewel de krant bleef bestaan toen de radio kwam en de krant en de radio bleven bestaan toen de televisie kwam, is de invloed van het nieuwe medium op de bestaande media toch vrij groot geweest. De sportredactie van een krant bijvoorbeeld weet dat de lezer al op de hoogte is van de uitslag van een topwedstrijd als de krant verschijnt, terwijl de kans ook vrij groot is dat de krantenlezer de hoogtepunten op de televisie heeft gezien.

Internet zal op den duur, zeker als de televisie daarbij een functie krijgt, heel breed worden gebruikt. De invloed ervan zal groter en anders zijn dan de introductie van welk nieuw medium daarvoor. Er is immers sprake van een fundamenteel verschil met de oudere media. In plaats van het uitzenden naar een groep mogelijke ontvangers, zoals bij kranten, radio en televisie het geval is, ligt het initiatief nu bij de gebruiker. In feite zal alles wat je op het terrein van informatie en communicatie wilt weten of doen via dit nieuwe medium beschikbaar zijn en daarbij inspelen op de persoonlijke voorkeuren en interesses van de gebruiker.

De mate van tevredenheid die dit de gebruiker geeft en het ongekende aantal mogelijkheden zullen betekenen dat de bestaande media de invloed ervan snel zullen merken. Op den duur zal dit een sterke verschuiving tot gevolg hebben voor het belang en de positie van de oude media. Aanbevolen literatuur - Dankzij de snelheid van het licht, Maurice de Hond, ƒ 24,90, ISBN 90-274-4777-2 - Being digital, Nicolas Negroponte, ƒ 29,90, ISBN 90-533-3378-9